Kdy se musí začít platit zálohy vypočtené v Přehledu za rok 2019?

Platby záloh ve výši částky vypočtené v přehledu se poprvé platí za kalendářní měsíc, ve kterém byl nebo měl být podán přehled. To by znamenalo za srpen, pokud plátce podá přehled v posledním možném termínu, tj. v pondělí 3. srpna 2020. Srpnové zálohy se ale ještě týká „koronavirové“ legislativní opatření, kterým byly odpuštěny platby záloh OSVČ za měsíce březen až srpen 2020. Zálohy v nové výši, které si vypočítáte v přehledu příjmů a výdajů OSVČ za rok 2019, tedy poprvé musíte zaplatit za září 2020. Záloha za září je splatná od 1. září do 8. října. Pokud už proběhla platba zálohy za měsíc březen 2020, považuje se tato platba za zálohu za měsíc září 2020, takže by to znamenalo obnovit platby až od zálohy na říjen (splatnost má do 8. listopadu).

Související otázky pro téma: Informace ke COVID-19 pro plátce