Kde je stanovena povinnost vydat pacientovi potvrzení o nemožnosti používat ochranné prostředky dýchacích cest?

Podle Mimořádného opatření č.j. 8789/2022-1/MIN/KAN  se všem poskytovatelům zdravotních služeb nařizuje s účinností ode dne 14. března 2022 do odvolání tohoto mimořádného opatření vydat potvrzení, že nemohou užívat ochranné prostředky dýchacích cest pouze osobám, kterým v používání ochranných prostředků dýchacích cest brání závažné zdravotní důvody. Dále se jim nařizuje učinit o této skutečnosti a jejích důvodech, včetně uvedení diagnózy, záznam do zdravotnické dokumentace této osoby, a to včetně toho, že osoba byla poučena o rizicích souvisejících s nepoužíváním ochranného prostředku dýchacích cest.