Kde je stanovena povinnost vydat pacientovi potvrzení o nemožnosti používat ochranné prostředky dýchacích cest?

Podle Mimořádného opatření č.j. MZDR 15757/2020-56/MIN/KAN se všem poskytovatelům zdravotních služeb nařizuje s účinností ode dne 31. července 2021 do odvolání tohoto mimořádného opatření vydat potvrzení, že nemohou užívat ochranné prostředky dýchacích cest pouze osobám, kterým v používání ochranných prostředků dýchacích cest brání závažné zdravotní důvody. Dále se jim nařizuje učinit o této skutečnosti a jejích důvodech, včetně uvedení diagnózy, záznam do zdravotnické dokumentace této osoby, a to včetně toho, že osoba byla poučena o rizicích souvisejících s nepoužíváním ochranného prostředku dýchacích cest. Tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek dýchacích cest.

Související otázky pro téma: Informace ke COVID-19 pro poskytovatele