Jsou v současné situaci nějak upraveny povinnosti zaměstnavatele?

Ne, povinnosti zaměstnavatele ve vztahu ke zdravotní pojišťovně se prakticky nemění. Přehledy o platbě pojistného zaměstnavatele musí zaměstnavatel podávat standardně do 20. dne následujícího kalendářního měsíce dle měsíce, za který se podává. Pojistné vypočtené na Přehledu má zaměstnavatel také hradit standardně do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. Podle novely zákona o veřejném zdravotním pojištění jen nebude za opožděné platby za měsíce březen až srpen 2020 až do 21. 9. 2020 vymáháno penále. Od 22. 9. 2020 už však bude penále počítáno.