Je třeba žádat o odpuštění minimálních odvodů na zdravotní pojištění pro OSVČ?

Nová úprava zákona o veřejném zdravotním pojištění automaticky u všech OSVČ považuje zálohy za měsíce březen až srpen 2020 za zaplacené, a to až do výše minimální zálohy. Plátci nemusí o odpuštění záloh žádat. Za zbylé měsíce roku 2020, tj. leden, únor, září až prosinec, je třeba zálohy platit standardně (do 8. dne následujícího kalendářního měsíce).

Související otázky pro téma: Informace ke COVID-19 pro plátce