Doplatky za zdravotnické prostředky

1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace

Doplatky za zdravotnické prostředky předepsané na poukaz

4. Základní informace k životní situaci

Zdravotnické prostředky jsou hrazeny na základě zákona 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, některé s různou výší doplatků.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Klient - pojištěnec VZP na základě zjištěných nesrovnalostí, event. při pochybnostech o výši doplatku na konkrétní zdravotnický prostředek, formou žádosti nebo dotazu na klientské centrum.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Zdravotnické prostředky jsou zařazeny v několika podskupinách a VZP ČR hradí vždy plně nejméně jeden zdravotnický prostředek z jednotlivých podskupin.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Když vám bude lékař předepisovat nezbytné a potřebné zdravotnické prostředky, nebojte se zeptat na výši doplatku.

V době hospitalizace jsou pacientovi poskytovány zdravotnické prostředky v provedení nejméně ekonomicky náročném, v závislosti na míře a závažnosti onemocnění nebo zdravotního postižení, bezplatně. Pokud to váš zdravotní stav vyžaduje, musíte být při propuštění vybaven zdravotnickými prostředky, které jsou hrazeny zdravotní pojišťovnou, na tři dny, v odůvodněných případech i na delší nezbytnou dobu.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Reálný doplatek na určitý zdravotnický prostředek vám může sdělit pouze lékárník nebo prodejce ve zdravotnických potřebách s patřičným oprávněním pro tuto činnost, a to z důvodu, že ceny zdravotnických prostředků se mohou lišit.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Podrobnější informace o úhradách zdravotnických prostředků vám ochotně sdělí naši pracovníci ve všech klientských pracovištích VZP ČR, na infolince 952 222 222  a e-mailu info@vzp.cz.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Pokud není spokojen pojištěnec s výší doplatku na zdravotnické prostředky nebo s kvalitou péče, svůj požadavek předá na VZP, a to tam, kam místně přísluší dle svého bydliště.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

není stanoveno

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Žádné správní poplatky pro řešení této situace nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení se odvíjí od náročnosti jednotlivé životní situace a řídí se Občanským zákoníkem.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Vždy ošetřující a předepisující lékař

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

není stanoveno

16. Elektronická služba, kterou lze využít

E-mail info@vzp.cz nebo www.vzp.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  • Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změnách některých souvisejících zákonů
  • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
  • Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví jako prováděcí právní předpisy uvedených zákonů

18. Jaké jsou související předpisy

Metodiky VZP - na požádání předloží příslušné klientské pracoviště VZP.

Číselníky PZT (zdravotnické prostředky) jsou v sekci lékaři - číselníky.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Pokud není požadavek vyřešen na příslušném klientském pracovišti, je možno se odvolat na regionální pobočku VZP nebo na Ústředí VZP, a to písemně se všemi souvisejícími doklady.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

21. Nejčastější dotazy

  • u zdravotnických prostředků na výši doplatků a na rozsah poskytovaných prostředků v souvislosti s vlastním zdravotním postižením

22. Další informace

Řešení těchto životních situací se odvíjí od základních výše uvedených dokumentů s cílem uspokojivě řešit požadavky našich pojištěnců.

23. Informace o popisovaném postupu (řešení životní situace) je možno získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Letáky a brožury – umístěné ve zdravotnických zařízeních a na příslušných územních pracovištích VZP

Webové stránky www.vzp.cz nebo www.mzcr.cz.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

Ústředí

Odbor léčiv a zdravotnických prostředků (OLZP)

26. Kontaktní osoba

ředitel OLZP

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 7. 2009

28. Popis byl naposledy aktualizován

18. 10. 2013

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Řešení těchto životních situací je ve spolupráci s dalšími odbornými útvary VZP, např. s odborem kontroly, odborem revize a kontroly zdravotní péče či s právním úsekem.