Žádost ze dne 9. 1. 2018

VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů k léčivým přípravkům Herceptin, Perjeta, Kadcyla, Avastin, Vectibix a Erbitux.

VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.