Žádost ze dne 4. 1. 2018

VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se výdajů VZP ČR za 3. čtvrtletí roku 2017 na jednotlivé zdravotnické prostředky ve skupinách:
01 – obvazový materiál, náplasti,
01 – kolonka ve sloupci PRO s příznakem “M”,
03 – stomické pomůcky,
13 – dále nespecifikované pomůcky.

VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.