Žádost ze dne 26. 3. 2016

VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací k podmínkám přidělování rodných čísel/čísel pojištěnců cizincům a k tomu, jakým způsobem je VZP generuje.

Odpověď:

VZP ČR žadateli sdělila, že rodná čísla pojištěncům negeneruje. Zdravotní pojišťovny v České republice pracují s čísly pojištěnců, která se nicméně v případě českých občanů shodují s rodnými čísly. Při generování čísel pojištěnců cizinců se pak vychází z data narození pojištěnce. V současné době se tedy setkáváme se třemi typy čísel pojištěnců:

  • ve formátu rodného čísla
  • v podobě původního generování čísel pojištěnců z aplikace Registr subjektů zdravotního pojištění (RSZP)
  • nově generovaná z aplikace AP CMU (aplikace vytvořená dle legislativy EU, přes kterou je část pojištěnců registrována do informačního systému VZP ČR, resp. zdravotních pojišťoven)

Číslo pojištěnce, které je generováno a posléze uloženo do informačního systému VZP ČR, 
je ve formátu:

Muži: ve dni přidáno  +50

Ženy: v měsíci přidáno +50, ve dni +50

Příklad:

muž narozen 18. 9. 1961 – číslo pojištěnce generováno v RSZP: 610968...

žena narozená dne 2. 9. 1981 – číslo pojištěnce generováno v RSZP: 815952...

Číslo pojištěnce, které je generováno přímo v aplikaci  AP CMU a posléze uloženo
do informačního systému VZP ČR,  je ve formátu:

Muži: v měsíci přidáno + 20, ve dni +50

Ženy: v měsíci 50 + 20, ve dni +50

Příklad:

muž narozen 18. 9. 1961 – číslo pojištěnce generováno v AP CMU: 612968... (místo původního čísla pojištěnce: 610968...)

žena narozená dne 2. 9. 1981 – číslo pojištěnce generováno v AP CMU: 817952... (místo původního čísla pojištěnce: 815952...)

Generována (přidělená) čísla pojištěnců se uvádějí na průkazu pojištěnce. Rodné číslo pojištěnce používá VZP ČR v případě, kdy se jedná o občana České republiky, případně o osobu s trvalým pobytem v České republice. Z tohoto důvodu je možné, že v případě, že má osoba v České republice přiděleno rodné číslo, ale nemá v České republice trvalý pobyt, není číslo pojištěnce shodné s rodným číslem.