Žádost ze dne 25. 1. 2018

VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí protokolu o hodnocení zakázek ve vztahu k veřejné zakázce VZP ČR označené názvem „Poskytování poštovních služeb“, ID zakázky: 1700814.

VZP ČR žadateli požadovaný dokument poskytla v anonymizované podobě.