Žádost ze dne 22. 3. 2016

VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací:
1. Jak vysokou odměnu schválila Správní rada řediteli VZP Zdeňku Kabátkovi za rok 2015?
2. Jak vysoké roční odměny (včetně případných mimořádných odměn) mají členové a předseda Správní rady za léta 2013 – 2015?
3. Zdůvodnění, na jehož základě byla schválena odměna řediteli VZP Zdeňku Kabátkovi.

K bodu 1. VZP ČR žadateli sdělila, že odměna ředitele VZP ČR Zdeňka Kabátka za rok 2015 byla Správní radou schválena dne 21. 3. 2016 ve výši 1 280 tis. Kč před zdaněním, po zdanění se tedy jedná o částku cca 800 tis. Kč.

K bodu 2. VZP ČR žadateli zaslala následující informace: 

 

2013

2014

2015

Předseda

400 000,- Kč

před zdaněním

398 500,- Kč

před zdaněním

400 000,- Kč

před zdaněním

Členové*

298 679,- Kč

před zdaněním

292 911,- Kč

před zdaněním

295 536,- Kč

před zdaněním

* jedná se průměrný roční příjem členů správní rady před zdaněním

Poznámka:

Předseda Správní rady VZP ČR ani její členové nemají nárok na žádné benefity a mimořádné odměny nad rámec odměny za výkon funkce.

K bodu 3. VZP ČR žadateli sdělila, že Správní rada stanovila řediteli VZP ČR na rok 2015 kritéria hmotné zainteresovanosti s cílovou částkou 1 350 tis. Kč před zdaněním. Tato kritéria se týkala naplnění schváleného Zdravotně pojistného plánu VZP ČR na rok 2015, uskutečnění zásad aktivní smluvní politiky, orientovanosti VZP ČR na pojištěnce, personální politiky a aktivní komunikace s odbornou a laickou veřejností. Řediteli VZP ČR byla vyplacena částka 1 280 tis. Kč, tedy nižší a to z důvodu zkrácení odměny pro nesplnění kritéria orientovanosti VZP ČR na pojištěnce. Zejména proto, že nebylo dostatečně splněno kritérium „retence a akvizice pojistného kmene“.