Žádost ze dne 22. 1. 2018

VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů k léčivým přípravkům Trajenta, Jardiance, Synjardy a Jentadueto za období leden 2016 – listopad 2017.

VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.