Žádost ze dne 15. 1. 2018

VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů ve vztahu k léčivým přípravkům Aubagio, Avonex, Betaferon, Copaxone, Extavia, Gilenya, Lemtrada, Plegridy, Rebif, Tecfidera a Tysabri.

VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.