Žádost ze dne 1. 1. 2018

VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o léčivém přípravku Taflotan.

VZP ČR žadateli zaslala požadované informace v příloze.