Změna výše minimální mzdy

24. 7. 2013

Nařízením vlády č. 210/2013 Sb. ze dne 16. 7. 2013 bude od 1. srpna 2013 zvýšena minimální mzda z částky 8 000 Kč na 8 500 Kč. Tato změna ovlivní platbu pojistné na zdravotní pojištění u zaměstnanců a u osob bez zdanitelných příjmů.

Změna platby pojistného za zaměstnance

U zaměstnavatelů se ve vztahu ke zdravotnímu pojištění projeví zvýšení minimální mzdy ve třech případech:

  • při provádění doplatků do minima u zaměstnanců, u nichž je vyměřovací základ pro platbu pojistného na zdravotní pojištění nižší než minimální mzda a nejedná se o zaměstnance, u kterých minimální vyměřovací základ není stanoven,
  • při odvodu pojistného za období pracovního volna bez náhrady příjmů, nejedná-li se o zaměstnance, u nichž se za tuto dobu pojistné neodvádí,
  • při odvodu pojistného za období neomluvené absence.

Ve všech těchto případech musí zaměstnavatel, poprvé při zúčtování příjmů za měsíc srpen 2013, počítat již  s výší minimální mzdy 8 500 Kč. Měsíční pojistné vypočtené z tohoto minimálního vyměřovacího základu činí částku   1 148 Kč.

Změna platby pojistného za osoby bez zdanitelných příjmů

Osoby bez zdanitelných příjmů jsou povinny od platby pojistného za měsíc srpen 2013 zvýšit pojistné z dřívějších 1 080 Kč na částku 1 148 Kč. Poprvé bude v této výši hrazeno pojistné za srpen 2013, splatné nejpozději 9. září 2013 (8. září 2013 je neděle).