Zájem o online informace z portálu Moje VZP mají i 90letí klienti

8. 9. 2016

Bezmála jedenáct tisíc uživatelů se jen za prvních sedm dní zaregistrovalo na nový portál Moje VZP, kde mohou klienti největší pojišťovny získat online podrobné informace související s jejich zdravotním pojištěním a péčí, kterou za ně VZP lékařům uhradila. Portál je v ostrém provozu od září a registrovat se mohou všichni klienti starší 15 let. Přihlásit se je mimořádně snadné a bez problémů to zvládají i ti, pro které práce s počítačem nebyla většinu života samozřejmostí – nejstarším registrovaným klientem je momentálně 91letý muž z Mladé Boleslavi a za ním následuje 90letá žena z Prahy.

Ilustrační obrázek

Po prvním týdnu ostrého provozu statistiky ukazují, že o registraci mají zatím větší zájem muži než ženy. Přesné rozložení ukazuje následující tabulka.

  Počet Zastoupení v %
Ženy   4 708   43,6 %
Muži   6 088   56,4 %
Celkem 10 796 100,0 %

Není asi překvapivé, že nejpočetněji jsou mezi doposud přihlášenými uživateli zastoupeni lidé ve věku od 20 do 39 let. Největší zájem je přitom ve věkové skupině 30–39 let.

  Počet uživatelů Zastoupení v %
Mladší než 20 let      119        1,1 %
20–29 let   2 268      21,0 %
30–39 let   3 058      28,3 %
40–49 let   2 011      18,6 %
50–59 let   1 383      12,9 %
60–69 let   1 395      12,9 %
70 a starší       562        5,2 %
Celkem 10 796     100,0 %

Z bezmála jedenácti tisíc uživatelů se jich v září jen 136 obrátilo na call centrum VZP s tím, že mají při registraci či přihlašování nějaký technický problém, případně si nevědí s něčím rady. Ostatní si vystačili se srozumitelnými návody přímo na stránkách Moje VZP.

7 nejdůležitějších otázek a odpovědí o portálu Moje VZP

1. Co se na novém portálu dozvíte?

Přihlášený klient uvidí přehled péče, kterou na něj pojišťovně vykázali konkrétní lékaři a zdravotnická zařízení, a to včetně částek, které VZP za péči zaplatila. Dostupný bude i přehled o platbách pojistného, takže si každý může kdykoliv ověřit, zda nemá nějaké nedoplatky. Systém eviduje také výši doplatků a poplatků za léky a sleduje, kdy pojištěnec dosáhl ochranného limitu, takže další platby mu bude VZP vracet.

2. Budou přibývat i další funkce?

Samozřejmě, nový portál se bude dále rozvíjet, přičemž budou zohledněny návrhy a požadavky klientů. V další fázi přibude možnost online námitek, přehled nabízených benefitů, upozornění na preventivní prohlídky a očkování. Počítáme i s možností elektronického hlášení změn, třeba jména, adresy atd. Naším prvořadým zájmem je přinášet klientům objektivní a ověřené informace.

3. Pro koho je nový portál určen?

Aplikace Moje VZP je přístupná všem klientům VZP starším 15 let. Ještě během podzimu budou mít navíc možnost například rodiče získat přístup k účtům svých dětí, a to na základě jednoho přihlášení. Přístup k údajům třetích osob – například manžela či partnerky – bude možné získat na základě ověřené plné moci.

4. Jak se na portál zaregistrovat?

Na webu www.vzp.cz klienti vyplní na přihlašovací stránce portálu Moje VZP základní údaje včetně e-mailové adresy a čísla mobilu. Poté následuje ověření totožnosti klienta – kvůli maximální bezpečnosti hned na několika úrovních. Jednak klient obdrží na zadanou mailovou adresu odkaz na stránku, na které musí registraci dokončit. Dále bude muset vyplnit autentizační kód, který mu bude zaslán na zadané mobilní číslo, a číslo pojištěnce. Poštou pak dostane do vlastních rukou jednorázové heslo. Osobní účet klienta bude aktivován až po zadání tohoto hesla. Heslo je možné získat po ověření totožnosti i na pobočkách VZP.

5. Budou údaje klientů v bezpečí?

Můžete být zcela klidní. Osobní údaje jsou zajištěny několikerým zabezpečením, které znemožní přístup nepovolaným osobám. Jak už bylo uvedeno při popisu registračního postupu, klient musí projít několikerým prověřením, než získá přihlašovací údaje a bude moci účet aktivovat.

6. Dostanu se na svůj účet i z mobilu?

S možností zobrazení aplikace Moje VZP na mobilních telefonech či třeba tabletech jsme samozřejmě počítali od samého začátku vývoje. Jsme si dobře vědomi, že jde o stále oblíbenější nástroje elektronické komunikace. Klienti proto budou moci využívat nový portál i jejich prostřednictvím.

7. Co když si nebudu vědět s něčím rady?

Případné dotazy týkající se využívání aplikace Moje VZP mohou klienti řešit přímo v rámci tohoto portálu, tedy bez nutnosti kontaktovat call centrum nebo pobočku. Na stránkách budou jak návody k použití, tak podrobné a srozumitelné vysvětlivky, co který údaj znamená. Možnost obrátit se v případě potřeby telefonicky či osobně na pracovníky klientských pracovišť nicméně zůstává i nadále.

***

Nový portál Moje VZP umožňuje klientům snadný a bezpečný přístup k maximu informací, které má o průběhu jejich pojištění a o čerpání zdravotních služeb pojišťovna k dispozici, přestože nejde o zdravotní knížku. Zvýšení informovanosti je jednoznačně jak v zájmu pojišťovny, tak v zájmu celé veřejnosti. Věříme, že portál Moje VZP tuto svoji roli i s vaší pomocí naplní.

Mgr. Oldřich Tichý
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí

Související články