Za léky na cukrovku dala VZP 4,36 miliardy. Další tři miliardy stála ostatní péče o diabetiky

7. 11. 2019

Za péči o své klienty s cukrovkou vydala loni VZP více než 7,34 miliardy korun. V posledních pěti letech se tak náklady na tuto nemoc zvýšily skoro o 19 %, přestože nemocných přibyly jen 4,2 %. Jedním z hlavních důvodů je, že stále více klientů VZP má přístup k moderním léčivým přípravkům. Právě na léky na recept připadá téměř 60 % z celkových výdajů pojišťovny za diabetes.

Ilustrační obrázek

Základní data, která vyplynula z aktuální analýzy, zveřejňuje největší zdravotní pojišťovna při příležitosti Světového dne diabetu. Ten připadá na čtvrtek 14. listopadu.

Vývoj počtu klientů VZP s diabetem a náklady na péči o ně

 

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

Vývoj za 5 let

Počet pacientů

534 537

541 175

548 886

553 015

557 157

+4,23

Celkové náklady v Kč

6 185 127 000

6 464 319 000

6 870 959 000

7 090 615 000

7 340 215 000

+18,68

Průměr na pacienta v Kč

11 600

11 900

12 500

12 800

13 200

+13,79

Jak je z uvedených čísel patrné, trpí cukrovkou bezmála každý desátý klient VZP. Nemocných navíc rok od roku mírně přibývá. Z více než 7,3 miliard korun, které VZP vydala za léčbu o pacienty s cukrovkou, šla největší část na léky na recept – 4,36 miliardy korun. Přes 2,1 miliardy stály veškeré související zdravotní výkony, 820 milionů korun dala pojišťovna za nejrůznější zdravotní pomůcky pro diabetiky. Zbytek připadl například na lázně, dopravu atd.

Cukrovka (diabetes mellitus) je souhrnný název pro skupinu chronických onemocnění, která se projevují poruchou metabolismu cukrů. Prevence je možná jen částečně. Spočívá ve zdravém stravování, udržování normální váhy a dostatku pohybu.

VZP proto svým klientům přispívá mimo jiné i na pohybové aktivity. Spolu s příspěvky zaměřenými výhradně na diabetiky (nákup dezinfekčních prostředků, doplatek z ceny testovacích proužků, nákup jehel k inzulinovým perům a další) vyplatila loni pojišťovna na těchto benefitech klientům přes 150 milionů korun. Kompletní nabídku příspěvků najdete zde. Příspěvky pro letošní rok musí zájemci vyčerpat už do konce tohoto měsíce.

Nejvíce klientů s diabetem vykázali lékaři pojišťovně ve Středočeském kraji, v Praze a v Jihomoravském kraji. Na druhém konci pomyslného žebříčku jsou kraje Karlovarský, Liberecký a Olomoucký – viz tabulka na následující straně.

Počet klientů VZP s diabetem a náklady na péči o ně v jednotlivých regionech

 

Počet pacientů

Náklady v Kč

Praha

58 091

859 806 000

Středočeský kraj

63 581

882 881 000

Jihočeský kraj

37 108

460 147 000

Plzeňský kraj

30 467

383 198 000

Karlovarský kraj

17 995

261 533 000

Ústecký kraj

54 658

684 364 000

Liberecký kraj

27 043

330 624 000

Královéhradecký kraj

31 630

421 182 000

Pardubický kraj

33 852

442 012 000

Kraj Vysočina

36 061

477 453 000

Jihomoravský kraj

57 745

736 518 000

Olomoucký kraj

29 262

364 665 000

Moravskoslezský kraj

42 641

580 361 000

Zlínský kraj

37 023

455 474 000

Celkem

557 157

7 340 215 000

Vlastimil Sršeň
tiskový mluvčí