Za léčbu hemofilie zaplatila vloni VZP téměř miliardu korun

 17. 4. 2024 | Tiskové zprávy

Hemofilie je vzácné dědičné onemocnění, které se projevuje poruchou srážlivosti krve. Vloni se s ním léčilo 1326 klientů VZP (dvakrát více mužů). Léčba hemofilie patří k těm nejnákladnějším, VZP za ni v loňském roce zaplatila rekordních 989 milionů korun, o 40 % víc než před pěti lety. V průměru stojí léčba jednoho pacienta 746 tisíc korun ročně. Analýzu vydává pojišťovna v souvislosti s připomenutím Světového dne hemofilie, který připadá na středu 17. dubna.

Hemofilie je nevyléčitelná nemoc způsobená nedostatkem srážecího faktoru v krvi hemofiliků, což má za následek, že mohou krvácet déle, než je obvyklé, u některých lidí může dojít ke spontánnímu krvácení do kloubů, svalů nebo jiných částí těla, což je běžné u těžkých forem hemofilie. Opakované krvácení kloub vážně poškozuje a bez rychlé a účinné léčby může vést až k trvalé invaliditě.

Léčba onemocnění primárně spočívá v dodávání srážecího faktoru přímo do krve. Preventivní dodání srážecího faktoru zabraňuje mimo jiné spontánnímu krvácení do kloubů. Léčba se nastavuje individuálně podle závažnosti onemocnění, výše nákladů se tak liší množstvím speciálního a mimořádně drahého léčivého přípravku pro konkrétního pacienta. U někoho může stát léčba desítky tisíc korun, u jiného pacienta i desítky milionů.

Počet klientů VZP s hemofilií a náklady na jejich péči za posledních pět let

  2019 2020 2021 2022 2023
Počet pacientů 1 387 1 337 1362 1366 1326
Náklady na péči v tis. Kč 700 072 799 729 761 633 848 213 988 784
Průměrné náklady na pacienta v tis. Kč 504,7 598,2 559,2 620,9 745,7

Hemofilie je vzácná nevyléčitelná vrozená nemoc, kterou přenášejí ženy, zpravidla se projevuje u mužů. Diagnostikována je často v průběhu prvního roku života, kdy se dítěti nadměrně tvoří modřiny v době, kdy začne lézt a chodit. Méně těžké formy mohou být zjištěny až v pokročilejším věku.

Vzhledem k závažným následkům, které tato choroba má, je u hemofiliků nezbytně nutná komplexní péče ve spolupráci s genetikou, ortopedií, rehabilitací, stomatologií a psychologií. Včasnou a správnou léčbou je možné zamezit většině pozdních následků. Pokud je léčba nastavena správně, pacient se vyhýbá rizikovým aktivitám a dodržuje pravidla bezpečnosti, má velkou šanci na to, že prožije téměř normální život. 

Počet klientů VZP s hemofilií, náklady na jejich léčbu a průměrné náklady na léčbu v krajích v roce 2023

Kraj Ženy Muži Celkem Náklady v tis. Kč Průměrné náklady v tis. Kč
Hlavní město Praha 88 149 237 181 104 764,2
Středočeský kraj 52 116 168 99 018 589,4
Jihočeský kraj 18 48 66 71 027 1 076,2
Plzeňský kraj 33 51 84 61 450 731,5
Karlovarský kraj 7 22 29 23 062 795,2
Ústecký kraj 31 63 94 67 647 719,6
Liberecký kraj 32 48 80 37 338 466,7
Královéhradecký kraj 17 41 58 39 533 681,6
Pardubický kraj 13 39 52 51 025 981,2
Vysočina 35 52 87 75 714 870,3
Jihomoravský kraj 104 119 223 147 310 660,6
Olomoucký kraj 11 29 40 40 352 1 008,8
Moravskoslezský kraj 17 42 59 65 667 1 113,0
Zlínský kraj 22 27 49 28 539 582,4
Celkem 480 846 1 326 988 784 745,7

Pozn.: Rozdíly v průměrných nákladech na jednoho klienta v různých regionech jsou dány nerovnoměrným rozložením nejzávažnějších případů. Částka, kterou pojišťovna ročně uhradí za jednoho nemocného s hemofilií, se může dramaticky lišit právě podle závažnosti onemocnění.

Viktorie Plívová
Tisková mluvčí