Za léčbu duševních poruch zaplatila VZP vloni nejvíce za poslední 3 roky

9. 10. 2020

Ilustrační obrázek

Přes 4,5 miliardy korun stála VZP v loňském roce léčba pacientů s vybranými duševními poruchami, je to nejvíce za poslední 3 roky. Stejně tak stoupl počet pacientů. Nejnákladnější byla léčba schizofrenie, na kterou padla částka přes 2,2 miliardy Kč. VZP tyto statistiky zveřejňuje v souvislosti se Světovým dnem duševního zdraví, který připadá na 10. října.

Od roku 2017 stouply náklady VZP na léčbu duševních poruch o 13,4 %, v roce 2019 byly celkem 4 527 878 000 Kč. Počet nemocných nějakou duševní poruchou vzrostl o 13 169, což jsou necelá 4 %. Většina pacientů trpěla neurotickými, stresovými a somatoformními poruchami (do této diagnózy patří např. různé fobie či stresové reakce).

Nejnákladnější byla pro VZP v loňském roce léčba schizofrenie, padlo na ni 2 291 898 000 Kč. Nejvíce peněžních prostředků bylo použito na úhradu antidepresiv.

Počet klientů VZP s vybranými duševními poruchami a náklady na léčbu za poslední 3 roky

 Rok

Počet pacientů

Náklady v tisících Kč

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Schizofrenie

36 708

36 256

35 993

2 045 374

2 164 684

2 291 898

Manická fáze

720

739

723

8 863

9 585

9 308

Bipolární afektivní porucha

6 726

6 790

6 804

156 479

162 786

169 417

Deprese

68 894

68 605

71 037

527 712

581 444

621 765

Perzistentní afektivní poruchy

3 352

3 315

3 288

16 815

18 203

19 286

Neurotické, stresové
a somatoformní poruchy

203 131

204 458

212 476

1 152 076

1 227 882

1 319 486

Syndromy poruch chování

18 376

19 093

20 755

84 365

90 433

96 718

Celkem

337 907

339 256

351 076

3 991 684

4 255 017

4 527 878

Dle statistiky VZP vloni trpělo duševními poruchami dvakrát více žen než mužů.

Počet klientů VZP s vybranými duševními poruchami za rok 2019 dle pohlaví

Rok

Počet pacientů

Muži

Ženy

Celkem

Schizofrenie

17 450

18 543

35 993

Manická fáze

325

398

723

Bipolární afektivní porucha

2 798

4 006

6 804

Deprese

21 734

49 303

71 037

Perzistentní afektivní poruchy

1 187

2 101

3 288

Neurotické, stresové poruchy

67 438

145 038

212 476

Syndromy poruch chování

11 241

9 514

20 755

Celkem

122 173

228 903

351 076

V současné době negativně působí na duševní zdraví lidí převážně koronavirová krize a nastupující podzim. Je důležité si v této nelehké době udržet psychické zdraví. S tím samozřejmě úzce souvisí zdravý životní styl, který lze, na rozdíl od genetické výbavy, ovlivňovat. Samozřejmostí by měl být pohyb na čerstvém vzduchu, např. procházky, výběr správných potravin a dostatek pravidelného a kvalitního spánku, minimálně 7-9 hodin denně. A také si udržovat pozitivní mysl.

Vlastimil Sršeň
tiskový mluvčí