VZP zahájila vymáhání dluhu na pojistném od Protonového centra v Praze

21. 5. 2013

Ilustrační obrázek

Soukromé Protonové centrum v Praze dluží k dnešnímu dni Všeobecné zdravotní pojišťovně 542 879 korun na pojistném za své zaměstnance a dalších 19 538 korun na penále. VZP proto dnes zahájila kroky nutné k tomu, aby mohla dluh vymáhat. Celková dlužná částka činí 562 417 korun. Pro představu: Tato částka by stačila na léčbu jednoho velmi těžce nemocného pacienta s rakovinou např. v mnichovském protonovém centru.

Prvním krokem na cestě k více než půl milionu korun, které soukromé Protonové centrum neodvedlo do systému veřejného zdravotního pojištění, je zahájení formální kontroly. To již VZP udělala.

Další postup bude záležet do značné míry na tom, zda dlužník uzná svou chybu a bude ochoten zaplatit. V tomto směru má VZP informace zatím pouze z médií, kde se mluvčí Protonového centra v Praze odmítl k dluhu přihlásit a označil informace o něm za nepravdivé.

Pokud by takové stanovisko Protonového centra v Praze trvalo, zahájila by s ním VZP následně s největší pravděpodobností v souladu se zákonem správní řízení. Je-li finanční situace Protonového centra v Praze natolik špatná, mohlo by požádat o úhradu dluhu ve splátkách rozložených až na 18 měsíců.

Pokud by nebylo soukromé protonové centrum schopno či ochotno zaplatit dluh ani dle splátkového kalendáře, přistoupila by VZP k vymáhání peněz formou daňové exekuce či předáním dluhu soudnímu exekutorovi.

VZP zdůrazňuje, že v uvedeném případě nehrají žádnou roli spory, které vede s Protonovým centrem v Praze o cenu zdravotních služeb, které jsou v pražském zařízení vyšší než například v obdobném centru v Mnichově. Zajistit výběr pojistného je naše zákonná povinnost a na platební kázni všech povinných subjektů je závislý i objem peněz, které jsou k dispozici na zdravotní péči v Česku.

Mgr. Oldřich Tichý
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí