VZP začne hradit diabetikům služby nutričních specialistů. Cílem je snížení rizika vzniku komplikací, i spotřeby léků. Požadovat bude dodržování režimu

 6. 9. 2023 | Tiskové zprávy

Diabetes mellitus je jedno z nejrozšířenějších civilizačních onemocnění, které trápí přibližně desetinu populace. Ačkoli lze vzniku onemocnění v řadě případů předcházet, prognózy dalšího vývoje počtu pacientů s diabetem nejsou příliš příznivé. „VZP se proto snaží hledat cesty, jak co nejlépe bránit vzniku onemocnění u svých klientů a zároveň těm, kteří již diabetes mají, nabídnout co nejlepší péči, aby nedošlo ke komplikacím,“ vysvětluje Jan Bodnár, náměstek ředitele VZP pro zdravotní péči.

VZP aktuálně ve spolupráci s Českou diabetologickou společností připravila koncept tzv. rozšířených diabetologických ambulancí, které budou zajišťovat komplexní péči o diabetiky. V Česku jich vznikne zhruba osm desítek (kopírovat by měly spádovost bývalých okresů) a jejich přidaná hodnota bude nejen v dostatečném přístrojovém vybavení, ale také právě ve spolupráci ošetřujícího lékaře se smluvním nutričním terapeutem. Jedná se o další ze série opatření, jimiž VZP přispívá ke zkvalitnění péče o pacienty s diabetem.

VZP mezi svými klienty eviduje přes 575 tisíc diabetiků. Vloni za péči o ně zaplatila rekordních 9,3 mld. Kč, přičemž více než polovina vynaložených prostředků (5,1 mld. Kč) připadla na úhradu léků. Součástí léčby pacientů s prediabetem nebo diabetem je i tzv. dietní terapie, která napomáhá jak snížení rizika rozvoje diabetu 2. typu, tak i menší potřebě farmakoterapie.

“Zapojení nutričních terapeutů do systému diabetologické péče v rámci ambulancí považuji za zásadní krok, který povede ke zlepšení péče o pacienty s diabetem v České republice. Otevíráme tím cestu ke komplexní intervenci životního stylu u motivovaných pacientů s diabetem 2. typu, ať už se jedná o pacienty s nově zjištěnou diagnózou nebo pacienty obézní či s komplikacemi. Zapojení nelékařského personálu umožní v ambulancích zvládnout širší spektrum činností zaměřených nejen na analýzu pacientova těla a jeho stravovacích návyků, ale také umožní terapeutickou intervenci v jeho životosprávě. Z mého pohledu jde o významný pokrok, který otevírá v diabetologii zcela nové možnosti,“ říká prof. Martin Prázný, předseda České diabetologické společnosti ČLS JEP.

Péči nutričního specialisty začne VZP diabetikům poskytovat od roku 2024. „Klientům ji rádi uhradíme, na oplátku od nich ale budeme chtít, aby se radami specialisty skutečně řídili,“ říká Jan Bodnár, podle něhož to bude podmínka k dlouhodobému proplácení této péče a dodává: „Nutriční terapeut by měl pacientovi analyzovat složení těla a jídelníček a vysvětlit mu nejen potřebné změny ve stravování, ale i komplexní změny v životosprávě. Může ho upozornit na rizika, která mu při nevhodném stravování a nedodržování léčby hrozí, a zůstane s pacientem po určitou dobu v častějším kontaktu, tím zlepší i jeho motivaci.“

Podmínky hrazeného poradenství

VZP bude u pacientů na nutriční terapii sledovat, do jaké míry se jim daří doporučený režim naplňovat a zda u nich díky tomu dochází ke zlepšení sledovaných hodnot. Mezi kritéria úspěšnosti terapie se tak řadí například redukce tělesné hmotnosti alespoň o 5 % u obézních pacientů, zlepšení kompenzace diabetu (pokles hodnoty glykovaného hemoglobinu), zlepšení hladiny glukózy v krvi po jídle, snížení výskytu hypoglykémií apod.

Komu jsou služby nutričního specialisty určeny

Služby nutričního specialisty budou určeny především pacientům s nově diagnostikovaným diabetem 2. typu, obézním diabetikům 2. typu nebo těm, kterým byla nasazena injekční léčba. Dále to budou pacienti s chronickým onemocněním ledvin, vysokým kardiovaskulárním rizikem nebo s jinými komplikacemi vyžadujícími změnu životosprávy.

ZKVALITNĚNÍ PÉČE O DIABETIKY

VZP dlouhodobě spolupracuje s Českou diabetologickou společností na zlepšení kvality péče o pacienty s diabetem. V srpnu 2022 nabídla diabetologům možnost provádět oftalmologické vyšetření diabetické retinopatie přímo v ordinacích. Aktuálně VZP nasmlouvala už 58 takových pracovišť, s dalšími ordinacemi o této možnosti jedná, výsledný počet tedy bude jistě vyšší.

Diabetologové se mohou zapojit do motivačního programu VZP Plus, jehož prostřednictvím VZP odměňuje ty poskytovatele, kteří u svých pacientů dosahují sledovaného léčebného efektu.

VZP rovněž poskytuje příspěvky z fondu prevence přímo diabetikům. Dospělí klienti mohou čerpat 3 000 Kč ročně na odbornou přístrojovou pedikúru nebo ošetření zdravotní sestrou s podiatrickým kurzem, která mají napomáhat prevenci syndromu diabetické nohy. Dalších 3 000 Kč ročně pak mohou diabetici bez rozdílu věku využít k proplacení desinfekčních prostředků či testovacích proužků, k nákupu jehel k inzulinovým perům, gelů a krémů určených k hojení ran apod. Jen na tyto pomůcky VZP vloni svým klientům přispěla víc než 20 milionů korun.

Viktorie Plívová
tisková mluvčí