VZP vypátrala přes 30 milionů, které jí nepřiznali podnikatelé a živnostníci

  20. 2. 2014

Ilustrační obrázek

Připomíná to téměř detektivní pátrání po nepřiznaných milionech. V hlavních rolích vystupují na jedné straně zaměstnanci Všeobecné zdravotní pojišťovny a na druhé straně podnikatelé, kteří na zdravotním pojištění neodvedli tolik peněz, kolik jim ukládá zákon. VZP díky tomuto pátrání, při kterém spolupracovala s finančními úřady, vybrala loni na pojistném o 30 milionů korun víc. Žádná jiná zdravotní pojišťovna doposud takto aktivně za penězi určenými na veřejné zdravotní pojištění nešla.

Princip byl jednoduchý. VZP porovnala svá data, která má k dispozici o osobách samostatně výdělečně činných, s daty, kterými disponují finanční úřady. Přibližně u 5 % podnikatelů a živnostníků se ukázaly nejrůznější nesrovnalosti. V některých případech se vysvětlily. Jindy se však potvrdilo, že například podnikatel nebyl u VZP vůbec evidován jako OSVČ (pojistné za něj např. platil stát) nebo vykazoval nižší pojistné, než kolik by podle zákona vzhledem k přiznaným příjmům měl.

Celkový přínos této kontrolní akce, kterou VZP loni provedla vůbec poprvé, byl vyčíslen na více než 30 milionů korun. Z toho přes 20 milionů již bylo skutečně doplaceno na vyšším pojistném a přes 2 miliony připadá na uhrazené penále. Dalších více než 10 milionů bude postupně hrazeno ve splátkách.

Vzhledem k úspěšnosti akce ji VZP zopakuje i v roce 2014.

Všeobecná zdravotní pojišťovna nicméně usiluje především o to, aby se plátci pojistného do problémů vůbec nedostávali. S tímto cílem například spustila v lednu projekt, v jehož rámci upozorňuje pomocí zpráv SMS či e-mailu na dluh ty, kdo krátkodobě nezaplatili zdravotní pojištění.  Klienti, kteří na platbu třeba v návalu jiných povinností zapomněli, se díky tomu mohou vyhnout možnému nárůstu dlužné částky či penále. Po první etapě pilotní části už má projekt pozitivní výsledky a byl v minulých dnech rozšířen pro tři kraje.

Mgr. Oldřich Tichý
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí