VZP varuje své klienty před nekalými praktikami konkurence

8. 3. 2013

Všeobecná zdravotní pojišťovna varuje své klienty před nekalými praktikami obchodních zástupců některých konkurenčních zdravotních pojišťoven. Ti nepravdivě informují o službách, které VZP poskytuje, a její ekonomické situaci a současně se snaží její klienty přeregistrovat k jiné zdravotní pojišťovně. Klienty VZP tito „náboráři“ často navštěvují přímo u nich doma a vyvíjejí na ně nepatřičný nátlak.

Všeobecná zdravotní pojišťovna se hodlá proti těmto praktikám konkurenčních zdravotních pojišťoven razantně bránit a připravuje konkrétní právní kroky k zamezení dalšího obtěžování svých klientů a šíření nepravdivých informací, které poškozují její dobré jméno.  Zároveň apeluje na své pojištěnce, aby se nenechali ovlivnit lživými informacemi, které se jim snaží vnutit obchodní zástupci konkurence s cílem klienty VZP přeregistrovat k jiné zdravotní pojišťovně. I „nezávazný“ podpis je podle nového zákona právně relevantní a nelze jej odvolat. K 1. lednu 2014 by tak podvedeným klientům hrozila nechtěná změna jejich dosavadní zdravotní pojišťovny.

VZP jako první nasmlouvala v roce 2013 zdravotní péči ve všech smluvních zdravotnických zařízeních, a tím zajistila dostupnou a komplexní zdravotní péči obyvatelům všech krajů České republiky. Zdravotní péči řádně hradí a bude hradit i nadále, bez ohledu na zavádějící informace a neseriózní aktivity konkurence.

Nejčastější postupy obchodních zástupců jiných zdravotních pojišťoven

Způsoby kontaktování klientů:

 • V ulicích – nechávají si ukázat průkaz pojištěnce
 • V domácnostech – hrubým způsobem se domáhají vstupu do domácností
 • Telefonicky – uvádí, že telefonní kontakt získali z databáze konkrétní zdravotní pojišťovny
  a domlouvají si termín schůzky; zároveň žádají o kontakty na známé, kteří jsou klienty VZP

Používané lživé argumenty:

 • VZP dle rozhodnutí vlády k 1. 1. 2014 končí a všichni její pojištěnci automaticky přechází k jiné zdravotní pojišťovně, pojištěnců VZP je ale mnoho a vše se musí stihnout k tomuto datu
 • VZP neplatí zdravotnickým zařízením
 • Klienti VZP nemají hrazenou lékařskou péči
 • VZP je na počátku krachu
 • Na VZP jsou podávány žaloby
 • U VZP zůstávají pouze nelukrativní klienti

Používané praktiky:

 • „Nezávazný podpis“ evidenčního listu
 • Podpis formuláře, který by jinak musel jít klient na zdravotní pojišťovnu podepsat osobně

Žádost o předložení průkazu pojištěnce ke kontrole, následuje opsání údajů klienta

Našim klientům doporučujeme, aby se v případě jakýchkoli pochybností obraceli na nejbližší pracoviště VZP, na infolinku VZP 952 222 222 anebo se informovali prostřednictvím webových stránek pojišťovny www.vzp.cz.

Mgr. Jiří Rod
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí