VZP umožňuje podat přihlášku elektronicky

25. 3. 2020

Termín pro přeregistraci k jiné zdravotní pojišťovně se nemění, přihlášku je nutné podat do 31. března. Přesto se ale vše dá stihnout tak, aby se zájemci stali pojištěnci VZP od 1. července 2020.

Ilustrační obrázek

Vyplňte formulář přihláška [PDF] a nepodepsaný nám ho zašlete e-mailem na podatelna@vzp.cz. Musíte tak učinit do 31. března 2020 včetně. Pracovníci VZP vás budou kontaktovat pro ověření údajů.

Potřebné dokumenty k přeregistraci (např. OSVČ doklad o výši záloh na pojistné, studující potvrzení o studiu, důchodce potvrzení o přiznání důchodu, nezaměstnaný potvrzení z úřadu práce atd.) stačí předložit později, až k datu přeregistrace (tj. do 8 dnů po 1. 7.).

Nadále samozřejmě můžete použít i klasickou cestu, tedy přihlášku si vytisknout, podepsat a doručit do VZP. Stačí ji vhodit do sběrného boxu, který na pobočkách je. Nebo ji můžete odeslat poštou, a to až do konce přeregistračního termínu – na poštovním razítku musí být max. datum 31. března.