VZP podpořila vznik padesáti ordinací primární péče v oblastech, kde lékaři chybí. Na finanční motivaci mezi ně rozdělila bezmála 20 milionů korun

 29. 1. 2024 | Tiskové zprávy

VZP odstartovala v lednu 2023 inovovaný motivační program VZP PLUS. V tzv. preferovaných oblastech se zhoršenou dostupností zdravotních služeb začala všeobecným praktickým lékařům, praktickým lékařům pro děti a dorost a stomatologům nabízet k otevření nové ordinace také finanční bonus ve výši několika set tisíc korun (přesná výše se odvíjí od poměrného počtu pojištěnců VZP v daném regionu).

Vloni takto VZP podpořila otevření 47 ordinací, nejčastěji (19) se jednalo o ordinace zubního lékaře, následované všeobecným praktickým lékařem (17) a praktickým lékařem pro děti a dorost (11). Na bonusech rozdělila mezi lékaře bezmála dvacet milionů korun. V programu VZP ČR pokračuje i letos. Data o dostupnosti péče pojišťovna neustále vyhodnocuje, a to i ve spolupráci se zástupci profesních sdružení a odborných společností, na základě toho následně aktualizuje mapy preferovaných oblastí.

Krok VZP byl bezprecedentní, nikdy předtím žádná zdravotní pojišťovna takový bonifikační program neměla. Ukázalo se, že to bylo správné rozhodnutí. Přesná čísla budeme mít k dispozici až za pár měsíců, ale je zřejmé, že nově otevřené ordinace zajistily registraci tisícům našich klientů. Nikdy samozřejmě nebudeme mít stoprocentní jistotu, že právě bonus od VZP je pro lékaře tím rozhodujícím faktorem při zvažování místa svého působiště, věřím ale, že sehrává významnou roli,“ vysvětluje Jan Bodnár, náměstek ředitele VZP pro zdravotní péči. VZP podle něho navíc aktivně pracuje také s kapacitami stávajících lékařů z těchto preferovaných oblastí: „I jim nabízíme bonifikované úhradové podmínky, abychom je motivovali k přijímání nových klientů, k rozšíření ordinační doby, ale například i k zajištění účasti našich klientů na preventivních prohlídkách, na screeningových programech nebo na nepovinných očkováních. Do programu se v preferovaných oblastech zapojila více než polovina poskytovatelů, kteří mají smlouvu s VZP ve výše uvedených odbornostech. Program tak umožňuje kolegům z regionálních poboček aktivně pracovat i s volnými kapacitami zapojených poskytovatelů, a to při potřebě registrace konkrétních pojištěnců do péče,“ uzavírá Jan Bodnár.


Program VZP PLUS 2023 v preferovaných oblastech

1) Všeobecný praktický lékař

 • Bonifikace pro 17 nových ordinací
 • Průměrný příspěvek od VZP na vznik jednoho pracoviště 540 tis. Kč
 • Celkové náklady na bonus za otevření nové ordinace: 9 120 800 Kč

   Nové ordinace podpořené z programu byly otevřeny v okresech: Příbram, Domažlice, Cheb (2), Karlovy Vary (2), Děčín, Louny, Most (2), Liberec (2), Havlíčkův Brod, Třebíč, Břeclav, Kroměříž (2).

   Do programu se zapojilo také dalších 567 všeobecných praktických lékařů, kterým byla navýšena úhrada za poskytování péče v preferované oblasti.

   2) Praktický lékař pro děti a dorost

   • Bonifikace pro 11 nových ordinací
   • Průměrný příspěvek od VZP na otevření jednoho pracoviště 475 tis. Kč
   • Celkové náklady na bonus za otevření nové ordinace: 5 220 800 Kč

     Nové ordinace podpořené z programu byly otevřeny v okresech: Praha, Mělník, Nymburk, Praha-východ, Liberec, Semily, Třebíč (2), Břeclav, Hodonín, Olomouc

     Do programu se zapojilo také dalších 400 praktických lékařů pro děti a dorost, kterým byla navýšena úhrada za poskytování péče v preferované oblasti.

     3) Praktický zubní lékař

     • Bonifikace pro 19 nových ordinací
     • Průměrný příspěvek od VZP na otevření jednoho pracoviště 270 tis. Kč
     • Celkové náklady na bonus za otevření nové ordinace: 5 125 500 Kč

       Nové ordinace podpořené z programu byly otevřeny v okresech: Příbram, Děčín, Litoměřice (3), Louny, Liberec (2), Rychnov nad Kněžnou, Trutnov, Pardubice, Ústí nad Orlicí, Vyškov, Bruntál (2), Karviná (3), Nový Jičín

       Do programu se zapojilo také dalších 622 stomatologů, kterým byla navýšena úhrada za péči poskytovanou v preferované oblasti.

       VZP ČR nerezignovala ani na další řešení dostupnosti péče v regionech, a to na platformě pracovních skupin. Díky nim se pojišťovně daří realizovat zřizování pediatrických ordinací v rámci místních nemocnic, pokud to jejich kapacity dovolují. V rámci České republiky tak v průběhu roku 2023 takto vzniklo 11 nových ordinací praktických lékařů pro děti a dorost. Skupiny v některých krajích řeší krom koordinace péče také například možnosti navýšení počtu rezidenčních míst a školitelů, podmínky na stážích v nemocnicích apod.

       Viktorie Plívová
       Tisková mluvčí