VZP nabídla smlouvu Protonovému centru v Praze

17. 10. 2013

Všeobecná zdravotní pojišťovna se rozhodla pro vstřícný krok, který by měl udělat tečku za spory s Protonovým centrem v Praze. Pojišťovna proto vypracovala návrh smlouvy o léčbě svých klientů v pražském centru a také návrh dohody o narovnání, která by měla urovnat všechny dosavadní právní spory. Oba dokumenty měly být dnes projednány na schůzce nejvyššího vedení VZP se zástupci Protonového centra v Praze.

Navržená standardní Smlouva o poskytování a úhradě zdravotních služeb počítá s tím, že by VZP posílala své klienty, jimž odborníci indikují jako nezbytně potřebnou protonovou terapii, do pražského centra. Za ozařování dospělých pacientů by pojišťovna centru platila paušálně 505 907 korun. Za ozařování dětí by výše platby činila 734 567 korun.

Diagnózy uvedené ve smlouvě vycházejí ze stanovisek odborných společností a ceny odpovídají evropským standardům. Podle odhadů odborníků by VZP ročně poslala do Protonového centra v Praze cca 150 klientů. Vzhledem k tomu, že u VZP je registrováno zhruba 60 % pojištěnců z ČR, stala by se pojišťovna s uvedeným počtem klientů odeslaných „na proton“ lídrem v oblasti úhrad protonové terapie v celé EU (viz příloha).

Dohoda o narovnání právních sporů pak počítá s tím, že by VZP vzala zpět žalobu, kterou podala k Obvodnímu soudu pro Prahu 6. Dožadovala se v ní určení neplatnosti nevýhodné Smlouvy o smlouvě budoucí. Tu za ni údajně podepsal v roce 2006 nucený správce a zavazovala pojišťovnu, že bude po dobu patnácti let posílat každý rok do protonového centra cca 1600 pacientů a uhradí za jejich léčbu ročně jednu miliardu korun. Tuto údajnou smlouvu VZP nadále nepovažuje za platnou.

Ke stažení žalob, podaných pro změnu u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, by se mělo podle návrhu Dohody o narovnání zavázat i Protonové centrum Praha.

Na dnešní schůzku byli jednatelé Protonového centra v Praze Václav a Pavel Laštovkovi zváni 11. 10. 2013 a 16. 10. 2013. Schůzka se však nakonec neuskutečnila – zástupci protonového centra požádali o její odklad, aby se mohli seznámit s návrhy VZP. Ty jim byly zaslány předem.

VZP doufá, že dnešní neúčast zástupců centra jim nezabrání, aby předem doručené dokumenty se vší vážností včas prostudovali, posoudili a zaujali k nim věcné stanovisko, které bude k prospěchu klientů VZP.

Příloha: Protonová centra v EU - počty pacientů

Mgr. Oldřich Tichý
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí