VZP mírně přibylo klientů s tuberkulózou, očkováno proti ní bylo loni 2 151 dětí

  23. 3. 2015

Ilustrační obrázek

Více než 450 milionů korun vydala v loňském roce Všeobecná zdravotní pojišťovna za péči o své klienty s tuberkulózou. Celkem tuto diagnózu lékaři v roce 2014 vykázali u 5 363 klientů VZP, což je oproti roku 2013 nárůst o 1,48 % (5 285). Na rizika, která jsou s touto nemocí spojena, upozorňuje VZP v souvislosti s úterním Světovým dnem boje proti tuberkulóze.

Povinné plošné očkování proti tuberkulóze bylo ukončeno v roce 2010 a nyní jsou očkovány jen děti z rizikových skupin. Tedy například děti ze zemí, kde je výskyt TBC vyšší než 40 nemocných na 100 tisíc obyvatel, nebo žijí společně s tím, komu byla TBC diagnostikována. Loni bylo takto očkováno 2 151 dětských klientů VZP.

Nejvíce nemocných s tuberkulózou vykázali loni lékaři pojišťovně v Pardubickém kraji (737), následoval Plzeňský kraj (600) a Kraj Vysočina 526).

Počty klientů VZP s tuberkulózou a náklady na veškerou péči o ně dle regionů

 

Počet nemocných

Celkové náklady na péči*

Praha

497

58 574 290

Středočeský kraj

429

44 161 958

Jihočeský kraj

222

21 422 364

Plzeňský kraj

600

64 162 005

Karlovarský kraj

143

16 232 764

Ústecký kraj

372

32 532 493

Liberecký kraj

131

10 661 678

Královéhradecký kraj

351

25 671 667

Pardubický kraj

737

39 243 661

Kraj Vysočina

526

28 496 102

Jihomoravský kraj

319

29 200 537

Olomoucký kraj

438

28 170 029

Moravskoslezský kraj

304

26 994 465

Zlínský kraj

294

27 239 872

CELKEM

5363

452 763 885

Vzhledem k přenosu tohoto onemocnění kapénkami se jedná převážně o plicní onemocnění, které ovšem může následně postihnout i klouby, kosti nebo nervový systém. Náklady na péči o nemocné s TBC proto výrazně zvyšují různé přidružené diagnózy.

Z hlediska věku se tuberkulóza objevila loni nejčastěji u lidí mezi 60 a 90 lety (bezmála 3 300 pacientů). Nejméně tato nemoc postihuje děti do 19 let (88 pacientů).

Věk

Počet nemocných

Celkové náklady na péči*

0-9

46

1 754 195

0-19

42

1 476 123

20-29

208

9 844 447

30-39

378

25 110 402

40-49

490

31 162 935

50-59

804

76 436 432

60-69

1 146

116 602 295

70-79

1 114

104 113 046

80-89

1 007

77 711 658

90-99

127

8 509 409

100+

1

42 942

CELKEM

5 363

452 763 885

Příznaky nemoci jsou velmi nenápadné a bývají podobné nachlazení. Projevuje se únava, pocení, hubnutí, lehká teplota a kašel. Léčba onemocnění je dlouhodobou záležitostí. U plicní formy je nutná hospitalizace až do průkazného vyléčení. Nemocný je tedy, byť při pouhém podezření na toto onemocnění, hospitalizován v odborných léčebných ústavech, kde mnohdy tráví několik týdnů až měsíců.

Světová zdravotnická organizace upozorňuje na téměř 3 miliony osob po celém světě, které tuto nemoc mají nevědomky, aniž by jim byla diagnostikována. Při cestování do rizikových zahraničních destinací, Afriky, střední Asie, východní Evropy nebo Jižní Ameriky, je třeba důkladně zvážit proočkování proti TBC.

*Náklady na veškerou péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění, tedy nejen platby spojené se samotným TBC, ale i úhrady za veškeré přidružené diagnózy.

Mgr. Oldřich Tichý
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí