VZP aktivně hledá cesty, jak zajistit klientům oddlužení v rámci Milostivého léta

  19. 10. 2021

Ilustrační obrázek

Zákon č.286/2021Sb. zprostředkující akt tzv. Milostivého léta zapomněl na klienty VZP, v neprospěch jeho záměrů bohužel hovoří i dosavadní judikatura vztahující se ke zdravotnímu pojištění, kdy soudy opakovaně posuzují penále jako samostatnou pohledávku ze zdravotního pojištění. Nejednoznačný výklad zákona, a tím nejasný postup vystavuje VZP riziku zpětných sankcí, spojenému s následnou rozdílnou interpretací zákona.

Přesto pojišťovna hledá cesty, jak svým klientům oddlužení zajistit. „Dostali jsme se tak do paradoxní situace, kdy budeme apelovat na smluvní exekutory, aby naši klienti uhradili u zdravotního pojištění pouze dluh na pojistném a bylo upuštěno od vymáhání penále,“ říká ředitel VZP ČR Zdeněk Kabátek.

„Zákon o Milostivém létu bohužel neřeší problémy našich klientů, což máme potvrzeno i konzultací s Ministerstvem zdravotnictví ČR. O výklad naplňující záměr zákona, tedy oddlužení občanů, jsme proto požádali Ministerstvo spravedlnosti ČR, jako ústřední orgán státní správy, který provádí státní dohled nad exekuční činností,“ říká ředitel VZP ČR Zdeněk Kabátek. Ministerstvo spravedlnosti ČR se prozatím k věci nevyjádřilo. Arbitrem v řešení dluhů klientů zdravotních pojišťoven se tak nakonec mohou stát samotní exekutoři, jimž je tímto tato kompetence svěřena. VZP se tak nyní hodlá obrátit i na ně.

„Akt Milostivého léta představuje pro stovky tisíc lidí naději na nový začátek. Jako takový ho vnímá také VZP a dělá všechno pro to, aby umožnila svým dlužným klientům zbavit se exekucí a splatit dluh na zdravotním pojištění bez penále,“ říká ředitel VZP ČR Zdeněk Kabátek.

Téma tzv. Milostivého léta bylo řešeno i na posledním, tj. zářijovém zasedání Správní rady VZP: „Vyžádali jsme si průběžné informace, se stejnou naléhavostí jsme ale uložili VZP informovat nás o krocích následných. Celý problém vnímáme velmi citlivě. VZP se ocitla v nezáviděníhodné situaci, přesto pevně věřím, že problém bude vyřešen v zájmu klientů VZP ČR,“ říká předsedkyně Správní rady VZP prof. Věra Adámková.

Podle Zdeňka Kabátka má akt Milostivého léta pro VZP i ekonomický rozměr, otvírá se možnost, jak alespoň část pohledávek uspokojit, motivovat ke splacení dluhu ty klienty, jejichž penále se vyšplhala do částek, které již nejsou schopni splatit: „Postupovali bychom sami proti sobě, pokud bychom dluhovou amnestii odmítali, záměr této legislativy dává smysl jak v rovině lidské, tak i ekonomické.“

Osud 230 tisíc klientů VZP s dluhem na zdravotním pojištění může zůstat v rukou exekutorů a jejich výkladu této legislativy. VZP se proto obrátí na smluvní exekutory: „Žádám tímto exekutory, abychom společně dostáli záměru zákona a nečinili překážky těm, kdo se ke svým dluhům postaví čelem a budou chtít využít aktu Milostivého léta,“ uzavírá Zdeněk Kabátek.

Na závěr je třeba zdůraznit, že Milostivé léto dopadá pouze na fyzické osoby, jejichž dluh vymáhá exekutor, nikoliv na ty, kteří hradí dluh na základě dohodnutých splátek nebo v tzv. daňových exekucích, odpuštění těchto dluhů zákon neřeší. 

Viktorie Plívová
tisková mluvčí