VZP a Svaz zdravotních pojišťoven se shodly na vykazování ošetření dítěte do 6 let

26. 2. 2013

Všeobecná zdravotní pojišťovna podepsala se Svazem zdravotních pojišťoven ČR společné prohlášení, ve kterém konstatují, že výkon 09555 - Ošetření dítěte do 6 let je určen výhradně pro ambulance specialistů (s výjimkou ambulance dětské psychiatrie), a tedy že není určen pro praktické lékaře pro děti a dorost.

Ti mají pro klinická vyšetření dětí do šesti let k dispozici vlastní výkony s kódy 02021, 02022, 02023 a 02024, které zohledňují vyšší náročnost ošetření dítěte do 6 let, a to jak časově, tak bodově.  Vykazování bonifikačního kódu 09555 by tudíž znamenalo duplicitu.

Výkon 09555 – Ošetření dítěte do 6 let vymezuje vyhláška č. 467/2012 Sb., která vstoupila v platnost od letošního roku, a slouží k zohlednění zvýšené časové náročnosti vyšetření dítěte do věku šesti let v případě poskytování specializovaných ambulantních služeb, u kterých není jinak možné vyšší náročnost vyšetření dětí do šesti let zohlednit.