Vykazování očkování proti pneumokokovým infekcím u osob starších 65 let

5. 10. 2015

U pojištěnců nad 65 let věku je od 1. 9. 2015 hrazenou službou očkování proti pneumokokovým infekcím, a to v souladu s novelou zákona č. 48/1997 Sb.

Nepovinné očkování proti pneumokokovým infekcím se vykazuje kódem 02125 (Očkování včetně očkovací látky, která je hrazena z veřejného zdravotního pojištění) s Dg Z23.8 + kódem příslušné očkovací látky: PNEUMO 23 nebo PREVENAR 13. 

Při vykazování a uznání očkování bude postupováno v souladu s platným SPC. 

KOD NAZ DOP UHR3
0085172 PNEUMO 23 INJ SOL 1X0.5ML+SJ 482,33
0149868 PREVENAR 13 INJ SUS 1X0.5ML+SJ 482,33

Postup pro vykázání očkovacích látek PNEUMO 23 a PREVENAR 13 na dokladu 03 (standardní postup popsán v aktuálních veřejně dostupných metodikách – odkazy viz níže):

Při vykázání konkrétních očkovacích látek PNEUMO 23 a PREVENAR 13 se pro vykázání UHR3 použije příznak „D“, který se uvede na dokladu typu 03 v položce LZVL  u příslušného řádku vykázané očkovací látky.

Příznak „D“, který je dle platné Metodiky primárně určen pro úhradu vysoce inovativního léčivého přípravku (VILP), se využije pro případ vykázání očkovacích látek PNEUMO 23 a PREVENAR 13 u pojištěnců nad 65 let věku.

Datové rozhraní VZP ČR - individuální doklady

/uploads/document/dr2-v6229.pdf

(kap. II – 4.03. Zvlášť účtované léčivé přípravky a Z

Informace k tiskopisu VZP 03 poskytovatelé naleznou:

Metodika pro pořizování a předávání dokladů VZP ČR

/uploads/document/met-v6222-1.pdf

(kap. 2.3. VZP-03/2006 Zvlášť účtované léčivé přípravky a zdravotnické prostředky)