Volby a zdravotní pojištění

8. 10. 2014

Členové okrskových volebních komisí mají za výkon své funkce nárok na odměnu, která však nepodléhá povinnosti odvodu pojistného na zdravotní pojištění.

Ve dnech 10. a 11. října se uskuteční volby do zastupitelstev obcí (komunální volby) a první kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR. O týden později, 17. a 18. října, bude následovat druhé kolo voleb do Senátu.

Odměny členů volebních komisí jsou posuzovány jako funkční požitky podle § 6 odst. 10 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP), a fyzická osoba, které plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti nebo funkčních požitků podle § 6 ZDP, se pro účely zdravotního pojištění považuje za zaměstnance. V § 5 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, jsou však uvedeny výjimky, tzn. osoby, které se nepovažují za zaměstnance, i když mají výše uvedený příjem. Mezi tyto osoby patří členové okrskové volební komise při volbách do Evropského parlamentu, Senátu a zastupitelstev územních samosprávných celků a členové okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise při volbách do Poslanecké sněmovny a při volbě prezidenta republiky.

Členové volebních komisí tedy nejsou považováni pro účely zdravotního pojištění za zaměstnance a z odměny za výkon této funkce nebude hrazeno pojistné na zdravotní pojištění.