Veškerou péči související s koronavirem je VZP připravena hradit

 11. 3. 2020 | COVID-19

Na briefingu konaném 11. března o tom přítomné novináře ujistil ředitel VZP Zdeněk Kabátek. „V souvislosti s šířením koronaviru v ČR je naším cílem garantovat smluvním partnerům v oblasti komerčního pojištění tytéž jistoty, jaké mají naši partneři na poli veřejného pojištění,“ uvedl v úvodu.

Garance jako celek zahrnují řadu kroků. Pokud jde o veřejné pojištění, odborné týmy VZP pracují na úpravách úhrad zdravotní péče tak, aby kopírovaly opatření, která v souvislosti s výskytem koronaviru zavádí vláda a ministerstvo zdravotnictví. „Navíc jsem těmto týmům zadal úlohu rozpracovat různé varianty možného vývoje situace a způsoby, jak se na ně připravit,“ zdůraznil ředitel VZP.

Jestliže výskyt koronaviru v ČR bude znamenat zvýšení nákladů na péči, způsobené například převozy nakažených pacientů, laboratorními rozbory, nárůstem nemocniční péče, telefonickými konzultacemi, je VZP připravena hradit jak zmíněné, tak veškeré další prvky nutné k eliminaci infekční situace.

„VZP také díky rezervám z minulých let disponuje dostatečnými zdroji, aby udržela systém stabilní. Mimořádný vývoj se také promítne do nastavení úhrad péče v příštím roce,“ uvedl Zdeněk Kabátek.

Soukromému pojištění se na briefingu věnoval Robert Kareš, předseda představenstva Pojišťovny VZP, dceřiné společnosti VZP. Dle jeho slov cestujícím do zahraničí bude pojišťovna hradit zdravotní péči spojenou s koronavirem, včetně hotelového ubytování pro případ nařízené karantény, a to i nad tři dny, které garantují cestovní kanceláře. Naši občané budou dostávat zpět pojistné v případě vracení zájezdů a 50 procent storno poplatků při zrušení zájezdu. Podmínkou je, že budou respektovat doporučení vlády a ministerstev.

„Lékařům a ambulancím bude PVZP hradit ušlý zisk v případě karantény, v případě nakažení koronavirem nebo v případě uzavření ambulance v důsledku zásahu vyšší moci,“ uzavřel Robert Kareš.