V pandemii jsme využívali on-line přístup i pro komunikaci s lékařem*

 31. 3. 2022 | Tiskové zprávy

Polovina lidí (52 %) v době pandemie využila možnost konzultace s lékařem telefonicky, necelá čtvrtina (22 %) e-mailem. Vyplývá to z průzkumu, jejž si nechala zpracovat VZP ČR.

Tři čtvrtiny respondentů také uvedly, že by rády využily tento způsob komunikace i do budoucna. Podobně si řada lidí představuje i kontakt se svojí zdravotní pojišťovnou. Obojí nám potvrdilo trendy, které sledujeme z posledních let a chceme na nich stavět i do budoucna,“ říká Zdeněk Kabátek, ředitel VZP ČR. K telemedicíně máme podle jeho slov před sebou ještě velký kus cesty, ale právě dva roky s covidem ukázaly, že je to správný cíl.

Masivní využívání vzdálené komunikace s lékařem potvrzují data VZP

VZP v reakci na epidemickou situaci, kdy bylo žádoucí minimalizovat kontakty mezi lidmi, dočasně umožnila lékařům vykazovat tzv. distanční konzultaci, tj. nejen po telefonu, ale také e-mailem či prostřednictvím videohovoru. Vzhledem k příznivému vývoji epidemie tento výkon k 31. 3. 2022 končí, mělo by se ale jednat o jeho další kultivaci. „Faktem je, že toto opatření bylo přijato bez širší diskuse. Řešili jsme akutní problém a omezili na nezbytné minimum kontakty lidí v době kulminující epidemie. Distanční kontakt v medicíně nemůže nahradit ten osobní, jsou ale určitě případy, a uplynulé dva roky nám to jasně ukázaly, kdy o takové formě péče uvažovat zcela realisticky lze. Nyní je proto zapotřebí vést debatu dál a já jsem rád, že jsme ji se Sdružením praktických lékařů již zahájili. Systém, který vznikal v poměrně chaotických podmínkách, musíme kultivovat. Pokud se nám to podaří, máme šanci udělat první z mnoha nutných kroků na dlouhé cestě k funkční telemedicíně,“ říká Zdeněk Kabátek.

Využití distanční komunikace s pacientem dle dat VZP ČR skutečně koresponduje s vývojem epidemie, nejmasivněji byla tato forma využívána v měsících, kdy epidemie kulminovala. V období od září 2020 do dubna 2021 vykázali praktičtí lékaři příslušných výkonů víc než 3,65 mil. Nejvíce byla distanční komunikace s praktickým lékařem využívána v březnu 2021, počet takových kontaktů dosáhl 585 tisíc. S tím, jak se epidemická situace následně uklidňovala, docházelo k výraznému poklesu počtu výkonů.

Počet uživatelů aplikace vzp čr se za dva roky zdvojnásobil na 800 tisíc

Vzdálený přístup pro komunikaci se svojí zdravotní pojišťovnou by ráda využila v budoucnu polovina (51 %) dotázaných. Za užitečný způsob komunikace se zdravotní pojišťovnou lidé téměř jednomyslně považují telefonický a e-mailový, 71 % respondentů ale také aplikaci v telefonu.

Potvrzují to i naše data. Počet uživatelů klientského portálu a mobilní aplikace Moje VZP roste. Od roku 2020 se jejich počet zdvojnásobil na téměř 800 tisíc. Stále více našich klientů využívá

on-line prostředí pro podání žádostí o proplacení příspěvků z fondu prevence, vloni vrostl jejich počet téměř o pětinu,“ uvádí Ivan Duškov, náměstek VZP ČR pro služby klientům. VZP ČR od ledna 2020 také nabízí možnost podat Přehled OSVČ přímo v aplikaci Moje VZP, prostřednictvím interaktivního formuláře, který navíc všechny dostupné informace sám doplní. „Také u této služby, která významně zvyšuje komfort podnikatelů a snižuje administrativní náročnost, pozorujeme podstatný růst zájmu,“ uzavírá Ivan Duškov.

Viktorie Plívová
tisková mluvčí


*Průzkum realizovala společnost ppm factum research, s.r.o., pro VZP ČR. Výzkumného šetření v rámci obecné populace ČR se účastnilo 1 000 respondentů starších 18 let. Průzkum probíhal 18. – 25. 11. 2021.