V ordinacích psychiatrů přibývá dětských pacientů, důležité je včas rozpoznat problém

 6. 9. 2022 | Tiskové zprávy

Stále více dětí a mladistvých končí v ordinacích odborníků, potýkají se s úzkostmi a depresemi, poruchami příjmu potravy, roste počet sebevražedných pokusů atd. Během poslední dekády stoupnul počet pacientů do 18 let ošetřených u dětského a dorostového psychiatra o více než 50 %.

Z dat VZP pak například vyplývá, že počet dívek ve věku 15 do 19 let s poruchami příjmu potravy se za posledních pět let zvýšil o 57 procent. Včas rozpoznat a začít řešit počínající problém může i příspěvek VZP na psychosociální podporu. Určen je dětem i dospělým a nabízí až 5 000 Kč až na deset sezení. Seznam zapojených terapeutů, včetně jejich kapacit, je možné zjistit také online.

Odborníci se shodují, že současné náročné období doléhá také na dětskou psychiku, covidovou pandemií a související izolací počínaje, strachem z války na Ukrajině nebo obavám z nejisté ekonomické situace rodiny konče. Také začátek školního roku může být stresovým faktorem. Důležité je proto věnovat dětem pozornost, nepodceňovat varovné signály, mluvit s nimi o jejich problémech a případně včas vyhledat odborníka.

Statistiky z ordinací psychiatrů jsou neúprosné. Od roku 2010 skoro o čtvrtinu přibylo dětí hospitalizovaných kvůli sebepoškozování, sebevražda je druhou nejčastější příčinou úmrtí mladých do 24 let. Výrazně také narůstá počet dětí s poruchou pohlavní identity v ambulantní péči psychiatra, psychologa nebo sexuologa,“ vysvětluje Ivan Duškov, náměstek ředitele VZP pro služby klientům, proč by rodiče např. při sledování změn v chování dítěte měli vyhledat odborníka: „Včasný záchyt problému může být pro efekt i délku trvání terapie naprosto klíčový moment, může dokonce zamezit rozvoji závažného duševního onemocnění.


Psychosociální pomoc na dosah ruky

VZP již v roce 2020 zareagovala na tíživou situaci české populace v souvislosti s covidovou pandemií a připravila projekt „Zvýšení dostupnosti psychosociální podpory“, který následně díky vysokému zájmu klientů zařadila do standardní nabídky svých příspěvků. Ty jsou určeny také dětem od sedmi let věku.

Klienti VZP ČR tak mohou čerpat 5 000 Kč až na 10 terapeutických sezení. Od počátku fungování projektu této možnosti využilo 7 500 lidí, VZP vyplatila na příspěvcích celkem 31 milionů Kč. V roce 2022 do programu psychosociální podpory zapojilo 514 terapeutů, většina z nich poskytuje terapie i pro dětské a mladistvé klienty. Seznam terapeutů naleznete zde.


Jak se zapojit do programu

1) Na adrese opatrujse@vzp.cz si požádejte o „POUKAZ“.
V e-mailu uveďte jméno, příjmení a číslo pojištěnce a způsob doručení poukazu (e-mailem, nebo na adresu konkrétního pracoviště VZP)

2) Vyberte si terapeuta ze seznamu zveřejněného na webu dusevnizdravi.vzp.cz

3) Sjednejte si schůzku u terapeuta

Jak zažádat o příspěvek

Se žádostí předložte:

  • Vámi podepsaný „POUKAZ“, který jste obdrželi od VZP. Poukaz obsahuje přehled návštěv, který vyplňuje terapeut.
  • Doklad o zaplacení terapie (s datem po vystavení Poukazu). Poslední terapii je možné absolvovat 30. 11. 2022.
  • Vyplňte dotazník Průzkum spokojenosti, který je k dispozici v elektronické podobě na stránkách Duševní zdraví – VZP ČR
  • Odešlete žádost o příspěvek (nejpozději 15. 12. 2022)

Žádost lze podat opakovaně po jednotlivých sezeních (či více najednou), nebo souhrnně po ukončení celé terapie. Žádat lze online prostřednictvím aplikace Moje VZP, poštou, datovou schránkou či osobně na pobočce VZP.

Viktorie Plívová
tisková mluvčí