Transplantace ledvin zvyšují kvalitu života nemocných a šetří VZP stovky milionů

12. 3. 2014

Ilustrační obrázek

Sto sedmdesát milionů korun zaplatila loni Všeobecná zdravotní pojišťovna za transplantace ledvin pro 283 svých klientů. Průměrné náklady na transplantaci tak činily skoro 600 tisíc. I když se tato částka může zdát na první pohled vysoká, VZP přinese již v krátké době úsporu. Náklady na pacienta po transplantaci jsou totiž výrazně nižší, než když musí docházet na dialýzu. V číslech a ekonomických ukazatelích navíc nesmí zaniknout klíčový fakt – život po transplantaci je pro člověka s nevratným selháním ledvin výrazně komfortnější.

Analýzu srovnávající náklady před a po transplantaci vypracovala VZP při příležitosti Světového dne ledvin, který připadá na čtvrtek 13. března. Do srovnání bylo zařazeno 134 konkrétních klientů pojišťovny, kteří transplantaci ledvin prodělali ve druhém a třetím čtvrtletí roku 2012. Pacienti transplantovaní v prvním a posledním čtvrtletí byli z analýzy vyjmuti, protože značná část péče související s transplantačním výkonem u nich mohla být vykázána v roce předchozím či následujícím, což by mohlo vést ke zkreslení výsledku.

Jaké byly náklady na uvedených 134 pacientů v roce 2011 a poté v roce 2013 (tedy rok před a rok po transplantaci provedené v roce 2012), ukazuje následující tabulka.

  Náklady v 2011 (před transplantací) Náklady v 2013 (po transplantaci) Rozdíl nákladů před a po transplantaci
Náklady na 134 klientů v Kč 120 416 686 46 023 170 74 393 516
Průměr na klienta v Kč 898 632 351 322 547 310<

Vzhledem k tomu, že průměrná roční úspora na jednoho klienta přesahuje 547 tisíc korun a náklady na transplantaci dosahují necelých 600 tisíc korun, lze z ryze ekonomického hlediska říci, že „návratnost“ transplantace je o málo delší než jeden rok.

Nevyčíslitelný je ovšem přínos pro samotné pacienty. „Transplantovaná ledvina prodlouží nemocným život. Dožívají se delší doby, než kdyby zůstali na dialýze. Přežití pacientů s transplantovanou ledvinou je oproti dialýze dvojnásobné a tento rozdíl je patrný ve všech věkových skupinách,“ vysvětlil přednosta Kliniky nefrologie pražského IKEM Ondřej Viklický. Nezřídka se nemocní s transplantovanou ledvinou úspěšně dožívají seniorského věku a řeší stejné problémy jako jejich zdravější vrstevníci. Právě onemocnění ledvin v seniorském věku je věnován letošní Světový den ledvin.

Po transplantaci navíc odpadá nutnost trávit několikrát týdně řadu hodin na dialýze, kde mohou nemocní jen ležet a čekat, až se jim vyčistí krev. Na tu musejí navíc často dojíždět. To vše jim znemožňuje vést normální život.

VZP loni hradila dialýzu pro 8 765 svých pojištěnců, transplantaci ledvin podstoupilo ve stejném období 283 klientů největší tuzemské zdravotní pojišťovny. Tomu, aby transplantaci mohlo podstoupit více nemocných, stojí v cestě zejména nedostatek vhodných dárců. Dlouhodobé výsledky přitom ukazují, že transplantace od živých dárců jsou výrazně lepší v porovnání s transplantacemi od zemřelých dárců. Více o programu transplantace ledvin od žijících dárců najdete například zde.

Mgr. Oldřich Tichý
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí