Jste zde:

Stačí SMS či mail a každý čtvrtý dlužník zaplatí. VZP tak získala přes 2 miliardy

6. 2. 2018

Velká část lidí a zaměstnavatelů, kteří dluží na zdravotním pojištění, má dluhy nikoliv proto, že by se jim nechtělo platit, ale jednoduše kvůli tomu, že zaplatit zapomenou. Ukázaly to zkušenosti, které VZP nasbírala za čtyři roky fungování speciální služby pro roztržité klienty. Ta spočívá v tom, že pojišťovna vybrané klienty upozorňuje na nezaplacené pojistné pomocí sms, e-mailu či datové schránky. Službu spustila na začátku roku 2014. Na více než 25 % upozornění, které za tu dobu VZP vybrané skupině dlužníků rozeslala, klienti zareagovali a pohledávku obratem uhradili.

Ilustrační obrázek

V rámci služby pro roztržité klienty jsou oslovováni ti, kdo dluží jen krátkodobě a je předpoklad, že třeba jen v návalu jiných povinností zapomněli pojistné uhradit. Do roku 2014 obesílala VZP všechny dlužníky v průměru jedenkrát ročně dopisem. To už ale velké části z nich naběhlo k dlužné částce pojistného i penále. Nyní jsou na dluh upozorněni automaticky ve chvíli, kdy dosáhne hranice 300 korun, díky čemuž se mohou penále buď úplně vyhnout, nebo předejít jeho nárůstu.

Od spuštění projektu rozeslala VZP krátkodobým dlužníkům 1 603 851 upozornění a klienti na jejich základě VZP uhradili přes 2 miliardy 137 milionů korun.

Služba pro roztržité klienty VZP

  • Start v lednu 2014, postupný náběh po regionech
  • Doposud rozesláno 1 603 851 upozornění
  • Klienti zareagovali na 25 % z nich
  • VZP díky tomu uhradili 2 136 944 000 korun

Údaje z konce loňského roku navíc ukazují, že přínos projektu pro pojišťovnu je rok od roku vyšší. Za rok 2017 klienti uhradili dlužné částky ve výši 785 milionů, což je o 50 % více než za srovnatelné období v roce 2016.

Prostřednictvím uvedené služby je možné rovněž dohledat platbu se špatně zadaným variabilním symbolem, včas zjistit nesprávnou výši úhrady, chybné číslo účtu příjemce apod. Dalším přínosem projektu je možnost upozornit plátce na důležité změny, jako například na přechod účtů VZP k ČNB.

Zavedení služby přispělo i k částečné aktualizaci kontaktů. Zatímco v roce 2016 dosáhla úspěšnost doručení zpráv u samoplátců 86,29 % a u zaměstnavatelů 91,2 %, v roce 2017 bylo doručeno 89,89 % výzev samoplátcům a zaměstnavatelům dokonce 98,92 %.

Ze čtyřletých zkušeností rovněž vyplynulo, že nejúspěšnější je komunikace prostřednictvím datových schránek – na takto zaslané výzvy klienti v roce 2017 uhradili 45,54 % dlužné částky. Efektivita upozornění zaslaných e-mailem je 24,38 % a u SMS zpráv je to 20,64 %.

Úspěch projektu závisí mimo jiné na tom, zda budou mít plátci pojistného v databázi VZP aktualizované kontakty – číslo mobilního telefonu, adresu e-mailu či datovou schránku. I ve svém vlastním zájmu by si měli zkontrolovat, zda má pojišťovna jejich aktuální údaje pro elektronickou komunikaci.

Mgr. Oldřich Tichý
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí

Související články


Platíte jako OSVČ zálohu míň než 2 024 korun? Nezapomeňte si částku včas zvýšit

Platíte jako OSVČ zálohu míň než 2 024 korun? Nezapomeňte si částku včas zvýšit

| Aktuality, Tiskové zprávy

Zálohu na zdravotní pojištění ve výši 2 024 Kč musí odvést nejpozději 8. února téměř 300 tisíc podnikatelů, kteří k 31. 12. 2017 platili zálohy ve výši dosavadního minima 1 906 Kč. Totéž musí udělat ve stejném termínu i všichni ostatní, kdo mají povinnost dodržet minimální vyměřovací základ. Pokračovat

Do ČNB se už naučila posílat pojistné většina plátců

Do ČNB se už naučila posílat pojistné většina plátců

| Aktuality, Tiskové zprávy

Téměř 100 % pojistného, které Všeobecné zdravotní pojišťovně hradí zaměstnavatelé, již chodí do České národní banky. Přitom na začátku letošního roku to bylo 91,8 %. Naopak někteří samoplátci změnu účtu na svých platebních příkazech odkládají. I tak ale na konta u ČNB dorazilo již 98,5 % pojistného od všech plátců. Pouhých 1,5 % úhrad přichází ještě na původní účty u komerčních bank. Tyto peníze jsou pak na nové účty převáděny. Pokračovat

Tahák pro čerstvé maturanty: Do kdy nemusíte řešit zdravotní pojištění

Tahák pro čerstvé maturanty: Do kdy nemusíte řešit zdravotní pojištění

| Aktuality, Tiskové zprávy

Skoro 70 tisíc středoškoláků už má za sebou maturitní zkoušky a všichni úspěšní studenti dostali maturitní vysvědčení. Celkové výsledky budou známy až začátkem srpna, po ukončení přezkumných řízení, a v září se pak konají maturity v podzimním zkušebním období. S ukončením střední školy souvisí pro některé maturanty mimo jiné i to, že se budou muset začít starat o své zdravotní pojištění. Jak to tedy je? Pokračovat