Správní rada VZP schválila zdravotně-pojistný plán. Více půjde na zdravotní služby i na prevenci

24. 11. 2015

Čtyři procenta oproti letošku navíc na zdravotní služby odsouhlasila v rámci schvalování zdravotně-pojistného plánu správní rada VZP. Největší zdravotní pojišťovna tak dá příští rok na péči o své klienty 152,8 miliardy korun. Dalších 450 milionů korun je pak naplánováno na výdaje v rámci fondu prevence, díky přebytkům z letošního roku však bude tato částka ve skutečnosti ještě vyšší.

Ilustrační obrázek

„Správní rada jednoznačně přijala zdravotně-pojistný plán pro rok 2016 v předloženém znění. Ten je sestaven jako vyrovnaný, příjmová stránka vychází z makroekonomického odhadu ministerstva financí, zdravotnictví a ČNB. Náklady vycházejí z úhradové vyhlášky – letos je situace o to specifičtější, že jsou její parametry známy s předstihem a je tam tedy minimum nejasných záležitostí, co se týče struktury plateb ve zdravotním pojištění,“ uvedl včera po jednání správní rady její předseda Jiří Běhounek.

Příjmy do základního fondu v příštím roce mají být ve výši 158,89 miliardy korun, což je oproti letošku více zhruba o tři procenta. Výdaje na zdravotní služby jsou plánovány ve výši 152,76 miliardy, tedy o čtyři procenta více než letos. „Tento růst odráží tlak poskytovatelů zdravotních služeb na vyšší růst mezd v sektoru zdravotnictví, než je předpokládaný růst průměrné mzdy v národním hospodářství. Indexový růst nákladů na zdravotní služby je tak vyšší než indexový růst příjmů. V roce 2016 bude z tohoto důvodu možnost tvorby finančních rezerv nižší a v dalších letech tento vývoj představuje určité riziko pro vyrovnané hospodaření v případě snížení tempa růstu příjmů,“ píše se ve zdravotně-pojistném plánu VZP. K 31. prosinci příštího roku se přitom předpokládá se zůstatkem na běžném účtu ve výši 500 milionů, VZP by tedy měla hospodařit s mírně kladným saldem. Parametry nastavené úhradovou vyhláškou jsou ale podle ní na hraně.

„V současném turbulentním světě jsou možné různé varianty vývoje a nelze zcela jednoznačně vyloučit, že příjmy v důsledku nějaké negativní události nebo souborů událostí výrazně zpomalí anebo dokonce klesnou. Takový obrat nastal v roce 2008, kdy se oproti předpokladům růstu ekonomika v roce 2009 propadla do recese a VZP ČR se s úhradami poskytovatelů zdravotních služeb nastavenými na růst vyrovnávala následujících pět let. Vzhledem k tomu, že z negativní bilance se VZP ČR vymanila poměrně nedávno (v roce 2014) a dosažené rezervy zatím rozhodně nejsou dostatečné na pokrytí většího poklesu příjmů, bylo by účelné nenavyšovat úhrady ve vyšším tempu, než činí poměrně optimistická predikce příjmů. VZP ČR bude hradit v roce 2016 zdravotní péči dle dohodnutých cen a mechanismů a v intencích úhradové vyhlášky,“ stojí v závěru zdravotně-pojistného plánu.

Do rezervního fondu půl miliardy

Co se týče nákladů na zdravotní služby v přepočtu na jednoho klienta, mělo by jít průměrně o 25 856 korun (letos to dle odhadů bylo 24 757 korun). Na ambulantní péči se přitom předpokládá 6330 korun (oproti letošním 6122 Kč), 14 069 Kč na péči lůžkovou (letos 13 435 Kč). Za léky na recept u jednoho pojištěnce dá VZP průměrně 3676 Kč (letos 3520 Kč). Zbylé náklady tvoří lázně a rehabilitace, ozdravovny, zdravotnické prostředky na poukaz nebo volání záchranky.

Pojišťovna také počítá s tím, že navzdory vysokým nákladům na zdravotní služby bude v příštím roce pokračovat v naplňování rezervního fondu. Ten začala po letech krize opět plnit letos a na konci tohoto roku by na něm měla mít jednu miliardu korun. Podle ekonomické situace pak VZP plánuje v příštím roce převést do rezervního fondu 159 milionů korun ze základního fondu zdravotního pojištění a 345 milionů z provozního fondu. Pokud se tedy v příštím roce neobjeví nějaké potíže, mělo by být k 31. prosinci 2016 na rezervním fondu 1,504 miliardy korun. Limit fondu je pro příští rok dle zákona spočítán na 2,2 miliardy, vnitřní dluh tak bude 0,7 miliardy korun. V příštím roce se také plánují dvě poslední splátky návratné finanční výpomoci ve výši celkem 500 milionů korun, takže by na konci roku pojišťovna měla být bez závazků vůči státu.

I v příštím roce se pak VZP chce věnovat preventivním programům. Na fond prevence by přitom mělo být převedeno 472 milionů korun, jejichž zdrojem jsou pokuty, přirážky k pojistnému a penále v oblasti veřejného zdravotního pojištění. „Nicméně vzhledem k tomu, že ke konci roku zůstane ve fondu zůstatek ve výši asi 176 milionů korun, budeme moci celkem v příštím roce na preventivní programy uvolnit 628 milionů korun,“ sděluje šéf sněmovního zdravotnického výboru a člen správní rady VZP Rostislav Vyzula s tím, že peníze se rozdělují na zdravotní programy, ozdravné pobyty a další činnosti.

Prevence pro matky, děti i zaměstnance

Zdravotní programy se přitom podle zaměřují hlavně na nemoci, které ze zdravotního hlediska zatěžují společnost nejvíce – tedy kardiovaskulární a onkologické choroby či diabetes mellitus. Součástí je pak také prevence duševního zdraví.

„V roce 2016 bude VZP ČR z prostředků fondu prevence optimalizovat náklady na zdravotní péči nákladných pojištěnců. Segmenty/kategorie chronických pojištěnců budou vybírány podle předem zadaných kritérií. V prvním roce této činnosti se bude jednat o renální insuficienci, diabetes dětských obézních pojištěnců a o pojištěnce s kardiovaskulárními chorobami, případně s nesprávnou životosprávou. U těchto projektů se bude jednat nejen o motivaci pojištěnců, ale také o motivaci jejich ošetřujících lékařů (praktický lékař pro dospělé, praktický lékař pro děti a dorost, ambulantní specialisté) pro doporučený pohyb pojištěnců v síti vybraných zdravotnických zařízení. S náklady na zdravotní programy úzce souvisejí i programy edukační. Realizace edukačních programů se ujme dodavatel služby, který bude vybrán na základě veřejné zakázky,“ uvádí zdravotně-pojistný plán.

Co se týče ozdravných pobytů, půjdou prostředky na Mořského koníka (právě z něj letos zbyla část výše zmíněných prostředků, protože se na rozdíl od předchozích let realizovaly jen pobyty u Egejského moře), ale také na pobyty v Česku.

Prostředky na prevenci pak VZP rozděluje v rámci Klubu pevného zdraví. „Jde o různé příspěvky na plavání, rehabilitační projekty a tak dále, které nejsou využívány v takové míře, jak by bylo žádoucí,“ konstatuje profesor Vyzula. Cílovým segmentem preventivních programů jsou přitom zejména ženy a děti, přičemž se nabídka bude opírat např. o rozšíření prevence infekčních onemocnění. VZP bude speciálními akcemi nadále podporovat bezpříspěvkové dárce krve a nepříbuzné dárce kostní dřeně.

„Zvláštní důraz bude kladen na přímou komunikaci a spolupráci s významnými zaměstnavateli prostřednictvím rozšířeného programu Zdravá firma. Pracovníci Obchodního oddělení budou těmto společnostem nabízet programy fondu prevence přizpůsobené individuálním potřebám těchto zaměstnavatelů s ohledem na oblasti zdravotního rizika jeho zaměstnanců/pojištěnců VZP ČR,“ píše se v plánu.

Nový portál v polovině prosince

Novinkou, se kterou se budou moci lékaři setkat již za pár týdnů, je nový portál VZP Point. Ten by měl po devítidenní odstávce starého portálu VZP, který provozovala společnost IZIP, začít fungovat 14. prosince (podrobnosti uvádí VZP zde). „Posouvá komunikaci vůči klientům i zdravotnickým zařízením o něco dále. Je tam řada jednodušších, elegantnějších řešení než ve stávajícím portálu. Na celý další rok je plánován rozvoj, aby se mohly přidávat další funkcionality,“ podotýká místopředseda správní rady Jiří Skalický.

Zdravotně-pojistný plán nyní posoudí ministerstvo zdravotnictví, pak vládou a poslaneckou sněmovnou.

V současnosti má VZP zůstatek na běžném účtu 2,1 miliardy a výsledek hospodaření základního fondu zdravotního pojištění byl 1,9 miliardy. Příjmy ve fondu zdravotního pojištění jsou jako už řadu měsíců na 101 procentech, výdaje pak na 100 procentech zdravotně-pojistného plánu pro letošní rok.

Autor: Michaela Koubová
Zdroj: Zdravotnický deník