Seznam poskytovatelů, kteří mají nárok na bonifikaci za doložení diplomu celoživotního vzdělávání v roce 2021

21. 1. 2021

Zkontrolujte si nejpozději do konce ledna, zda splňujete podmínky pro navýšení úhrady za diplom celoživotního vzdělávání.

Ilustrační obrázek

Na základě údajů, které dostala VZP České lékařské komory, Sdružení praktických lékařů a Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost byl zpracován seznam poskytovatelů, kteří mají nárok na bonifikaci za doložení platného diplomu celoživotního vzdělávání v roce 2020. 

Poskytovatel, který se na seznamu nenajde a má nárok na bonifikaci, musí svůj diplom nebo diplomy svých lékařů doložit Pojišťovně individuálně do 31. 1. 2021.

Poskytovatel, který nalezne u svého IČZ symbol „!“, musí zkontrolovat, zda jsou diplomy všech lékařů, resp. nelékařských pracovníků, kteří u něj působí jako nositelé výkonů, platné po celý rok 2021.

V případě, že poskytovatel nebude mít diplom (popř. diplomy pro příslušný počet lékařů) uveden na seznamu, nedoloží diplomy individuálně, případně nedoloží nové diplomy po skončení platnosti původního diplomu ve stanovené lhůtě, pak nemá nárok na bonifikaci za diplom celoživotního vzdělávání v roce 2020.

Seznam a více informací najdete sekci Poskytovatelé, v rubrice Bonifikace.