Revize u zubařů: VZP bude chtít zpět 2,4 milionu a se třemi ordinacemi skončí

25. 3. 2014

Ilustrační obrázek

Na více než 2,4 milionu korun zatím VZP vyčíslila nedostatky zjištěné při kontrolách jednadvaceti zubních lékařů, na které ji upozornila loňská analýza kvality stomatologických ordinací. Doposud zkontrolovaných jedenadvacet zubařů tvoří pětinu ze stovky praxí, u kterých loňská analýza poukázala mimo jiné na extrémně nadprůměrný počet vykázaných zubních vyplní - plomb.

U tří z doposud zkontrolovaných stomatologů nepočítá VZP s pokračováním smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče. Dalších šest lékařů se dostalo na seznam „zařízení hodných zvláštní pozornosti“, tedy do skupiny poskytovatelů zdravotních služeb, na které se budou muset častěji a systematicky zaměřit další důsledné kontroly vyúčtované péče.

V letošním roce budou provedeny hloubkové kontroly i u zbytku zubních ordinací s podezřelým množstvím vykázaných zubních výplní a případně i další kontroly v tomto segmentu. Vodítkem budou i nadále detailní analýzy vykazované péče.

Částku 2 miliony 419 tisíc korun, kterou jednadvacet stomatologů vykázalo pojišťovně neoprávněně, bude VZP požadovat zpět.

K obsáhlé analýze přistoupila VZP loni ve snaze o maximální hospodárnost při nakládání s prostředky veřejného zdravotního pojištění. Porovnala data z vyúčtování za uplynulých šest let ze všech 6 156 zubních ordinací, se kterými má smlouvu. Výsledky ukázaly, že početně omezená skupina zubních ordinací vykazuje vysoce nadprůměrný počet plomb u každého ošetřeného klienta VZP, a že současně tyto plomby prakticky vždy a u všech ošetřovaných klientů lékaři každoročně obnovují. Zatímco průměr zubních výplní je v České republice menší než jedna plomba na pacienta a rok, necelá stovka zubařů opakovaně šest let každoročně vykazovala každému svému pacientovi 4 a více výplní a často na stejném zubu.

VZP se touto akcí nesnaží kriminalizovat smluvní lékaře. Cílem bylo identifikovat a kontrolou potvrdit případné nesrovnalosti ve vyúčtování zdravotních služeb, racionalizovat vynakládané veřejné prostředky a chránit pojištěnce před nekvalitními poskytovateli. Není možné s jistotou říci, jaké procento nesrovnalostí se podařilo odhalit. Nicméně přínos akce nespočívá jen v konkrétně zjištěných nedostatcích, ale také v jejím preventivním působení – pro případné nepoctivce jde o signál, že VZP se je snaží systematicky vyhledávat a postihovat a vynakládané prostředky ohlídat. V tom bude VZP pokračovat i nadále.

Mgr. Oldřich Tichý
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí