Reakce VZP na ohlášenou stávku praktických lékařů

  14. 9. 2016

Ilustrační obrázek

V průběhu posledních let se VZP snaží o korektní a předvídatelný přístup ke všem segmentům zdravotní péče. V rámci jednání se zástupci praktických lékařů vždy uplatňovala principy otevřenosti a snahu o konstruktivní řešení. To dokládá i významný nárůst úhrad za služby poskytované praktickými lékaři. Jen za posledních 5 let se zvýšily celkové měsíční platby ordinacím praktiků z průměrných 170 tisíc na 203 tisíc Kč.

Ke spolupráci s praktickými lékaři doposud VZP přistupovala s předpokladem, že společným zájmem je zajištění co nejkvalitnější péče o 6 milionů klientů a adekvátního postavení praktických lékařů v systému zdravotní péče. Pojišťovna je považovala a stále ještě považuje za pilíř primární péče a tedy za své klíčové partnery.

VZP proto nechápe poslední kroky praktických lékařů, kteří ještě před ukončením jednání o úhradové vyhlášce avizují omezení zdravotních služeb pro naše klienty. Tyto kroky mohou významným způsobem narušit důvěru mezi VZP a praktickými lékaři. Vzájemná důvěra je přitom nezbytná pro jednání o bonifikacích či preskripčních kritériích, která doposud probíhala ze strany VZP směrem k praktikům velmi vstřícně.

Pojišťovna proto vyzývá praktické lékaře, aby znovu zvážili, zda stávka je optimálním způsobem k prosazení jejich požadavků, a raději se vrátili k jednacímu stolu. I v opačném případě ale ubezpečuje všechny své klienty, že neodkladnou péči budou mít zajištěnou v rámci ostatních zdravotnických zařízení.

Mgr. Oldřich Tichý
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí