První transplantace srdce v ČSSR proběhla před víc než půlstoletím, dnes jsou jich provedeny desítky ročně. Česko se tak řadí k nejlepším v Evropě.

 8. 7. 2022 | Tiskové zprávy

Vloni podstoupilo transplantaci srdce celkem 45 pojištěnců VZP, náklady na jejich péči činily 107 milionů Kč. Nejstaršímu klientovi VZP, který v loňském roce prodělal transplantaci srdce, bylo 67 let, nejmladšímu pacientovi 5 roků. VZP čísla vydává k 54. výročí první transplantace srdce na území někdejšího Československa.

Dne 9. července 1968 provedli lékaři v Bratislavě na území ČSSR vůbec první transplantaci srdce, pacientka ale po operaci žila pouhých 5 hodin. „Tehdy chirurgové ještě neměli dokonale zvládnutou techniku výkonu a chyběla účinná imunosupresiva, tedy léky, díky kterým tělo neodmítá darovaný orgán. Teprve po mnoha letech, když se objevil cyklosporin A, začaly být transplantace úspěšné,“ popisuje emeritní přednosta Kardiocentra IKEM prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc. Od první již úspěšné transplantace srdce letos v lednu uplynulo 38 let, provedli ji tenkrát právě průkopníci v oboru, lékaři z pražského IKEM. V současné době mají transplantace srdce své pevné místo mezi prováděnými operačními výkony, díky stále lepším metodám se také zvyšuje komfort pacientů po transplantaci a prodlužuje délka života. Náklady VZP na tyto operace se za posledních 10 let zdvojnásobily na loňských více než 107 milionů korun.

Česko je na špičce v Evropě

Celkem bylo v roce 2021 v tuzemsku provedeno 74 transplantací srdce. Průměrná čekací doba na operaci je zhruba jeden rok. Zásadním milníkem v léčbě je proto i tzv. umělá srdeční podpora, která je dnes již plnohodnotnou součástí medicíny. Pumpa může lidem pomoci překonat dobu, kdy čekají na vhodný orgán od zemřelého dárce. Transplantace srdce u dospělých pacientů se v České republice provádí pouze v Praze v IKEM a v Brně v Centru kardiovaskulární a transplantační chirurgie, u dětských pacientů ve FN Motol.

Česko patří k zemím s nejvyšším počtem transplantací srdce v Evropě. S počtem sedmi transplantací na milion obyvatel ročně se řadí do čela žebříčku. Data z roku 2020 navíc potvrzují, že tyto výsledky dokázali lékaři obhájit i v době epidemie COVID-19, která byla z hlediska plánované operativy mimořádně náročná. Pokud data porovnáme s předcovidovou praxí, například s rokem 2018, pak Česko stálo v čele peletonu po boku Francie či Španělska. Sousední Německo či Polsko vykazují (2018) na milion obyvatel shodně 3,9 provedených transplantací za rok.

Transport orgánu

V Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) mají k dispozici i celou řadu moderních technologií, které lidem se selháním srdce zvyšují šanci na život. Třeba přístroj, který umožňuje transport bijícího srdce. Začátkem roku tak bylo možné přepravit ze Slovenska orgán, na který čekala v pražské nemocnici v Motole malá dívka. Převoz orgánu klasickou pozemní cestou v sanitce by byl příliš dlouhý a kvalita orgánu by velmi poklesla. S pomocí záchranných složek a Armády ČR se tlukoucí srdce podařilo dopravit do Česka včas.

Viktorie Plívová, tisková mluvčí