Protonové centrum se domáhá zisku, který nemá ve zdravotnictví obdoby. Platit máme všichni

27. 8. 2013

Pražské protonové centrum bratrů Laštovkových vydalo tiskovou informaci, ve které jedním dechem hovoří o tom, že nabídlo VZP vstřícný krok při řešení vzájemného sporu, a zároveň sděluje, že podalo na pojišťovnu další žalobu. Protože čtenář takového sdělení může být právem zmatený, rozhodla se VZP tyto informace upřesnit.

Protonové centrum Praha se žalobou podanou k Rozhodčímu soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR domáhá na VZP náhrady škody způsobené ušlým ziskem, který vyčíslilo na 93 467 000,- Kč jen za období od 21. 12. 2012 do 30. 6. 2013.

Jednoduchý výpočet ukazuje, že protonové centrum předpokládá roční zisk jen díky platbám od VZP přes 186 milionů korun. Vzhledem k tomu, že VZP má jen cca 60 % všech pojištěnců, tak celkem soukromé centrum s největší pravděpodobností plánuje vyinkasovat z veřejného zdravotního pojištění jako svůj zisk 311 milionů korun ročně.

Je zvláštní, když soukromé protonové centrum vydává za vstřícný krok žalobu, v níž se na VZP dožaduje zisku, jehož výše je na poměry českého zdravotnictví něčím naprosto nevídaným. Tato žaloba potvrzuje, že protonovému centru bratrů Laštovkových nejde o pacienty, ale jen o vlastní zisk.

Pro představu je dobré uvést, že 311 milionů korun jsou kompletní náklady na roční provoz jedné středně velké nemocnice, zatímco soukromé protonové centrum v Praze požaduje tuto částku jako svůj zisk.

Chce-li protonové centrum v Praze inkasovat ročně z veřejného zdravotního pojištění zisk zhruba 311 milionů korun, pak je logické, že má zhruba dvojnásobné ceny například ve srovnání se stejným zařízením v Mnichově.

Pokud nyní soukromé protonové centrum bratrů Laštovkových uvádí, že průměrná cena za pacienta v jejich zařízení je 467 tisíc korun, znamená to tedy, že již netrvá na splnění podmínek stanovených podle nich v údajné smlouvě o smlouvě budoucí? Podle té totiž vychází průměrná cena za jednoho pacienta na 606 tisíc korun a při všech dosavadních jednáních se zástupci VZP na ní bratři Laštovkové striktně trvali. VZP by ráda dostala tuto informaci od protonového centra oficiálně. V opačném případě by mělo centrum přestat takto klamat veřejnost.

Ve skutečnosti totiž v případech, kdy VZP požádala pražské protonové centrum o kalkulaci léčby pro své klienty, byly požadované částky ještě mnohem vyšší, než je průměr vyplývající z údajné smlouvy o smlouvě budoucí. Konkrétně šlo o částky 724 tisíc, 860 tisíc, 934 tisíc, 986 tisíc a 996 tisíc korun. V konkurenčním mnichovském protonovém centru přitom poskytují klientům VZP péči za paušální částku cca 502 tisíc korun.

Je tedy logické, že VZP vedena snahou zajistit protonovou terapii co největšímu počtu klientů, kteří ji opravdu potřebují, využívá služby takového zařízení, které je při mnohonásobně větších zkušenostech zároveň výrazně levnější.

Mgr. Oldřich Tichý
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí