Přihlášení osob přijíždějících z Ukrajiny k veřejnému zdravotnímu pojištění, pro zajištění zdravotní péče na území České republiky

 28. 2. 2022 | Tiskové zprávy

Zde najdete postup, jak na území ČR postupovat pro přihlášení k veřejnému zdravotnímu pojištění osob přijíždějících z Ukrajiny. VZP ČR v současné době intenzivně jedná o dalším možném zjednodušení tohoto postupu, v tuto chvíli ale doporučujeme řídit se těmito kroky:

1) Kontaktovat OAMP MV

Občanům Ukrajiny doporučujeme v současné situaci pobývat na území ČR na základě víza – stačí kontaktovat pracoviště OAMP Ministerstva vnitra ČR, kde jim bude uděleno vízum za účelem strpění. Okamžikem udělení víza za účelem strpění se osoba stává účastníkem systému veřejného zdravotního pojištění s přístupem ke zdravotní péči v plném rozsahu s tím, že pojistné za ní odvádí český stát.

Podrobnější informace zde: www.mzcr.cz/zakladni-informace-pro-obcany-ukrajiny-v-oblasti-poskytovani-zdravotnich-sluzeb/

2) Kontaktovat VZP ČR

S vystaveným potvrzení (víza) z OAMP MV je nutné se dostavit na jakékoli Klientské pracoviště VZP ČR: www.vzp.cz/kontakty/pobocky

Zde bude žadateli vystaveno „Tuzemský průkaz (náhradní formulář) s plnou péčí v ČR“, na základě kterého je držiteli poskytována na území ČR zdravotní péče v plném rozsahu veřejného zdravotního pojištění.

3) Zajištění neodkladné péče bez zdravotního pojištění

Pokud ještě nemáte tyto kroky zajištěny (nemáte tedy žádné zdravotní pojištění) a potřebujete neodkladně zdravotní péči, můžete dle informací Ministerstva zdravotnictví pro poskytnutí neodkladné (a jiné) péče vyhledat nejbližší nemocnici, nejlépe pak v nemocnici státní:

Seznam fakultních nemocnic