Přepočet výsledných úhrad roku 2018 u ambulantních poskytovatelů

23. 9. 2019

U vybraných ambulantních segmentů jsme provedli plošný přepočet výsledných úhrad za rok 2018 se zohledněním opravných dávek, provedených revizí a případných přepočtů referenčního období zpracovaných do června 2019.

Ilustrační obrázek

Konkrétně byl proveden přepočet v těchto segmentech:

  • Ambulantní specialisté
  • Ambulantní gynekologové
  • Poskytovatelé radiodiagnostických služeb
  • Poskytovatelé laboratorních služeb
  • Poskytovatelé domácích zdravotních služeb
  • Poskytovatelé rehabilitační péče

V případě, kdy po posledním dříve provedeném vyúčtování roku 2018 nebyly provedeny žádné změny, obdržíte dopis informující o nulové výši doplatku, který má pouze technický význam. Distribuce dopisů probíhá od 20. září 2019. Dopis je doručován obvyklým způsobem, tj. přednostně na VZP Point.