Pravidla pro prediktivní testování solidních nádorů

9. 1. 2018

Zveřejňujeme informaci pro poskytovatele hrazených služeb provádějící prediktivní diagnostiku v návaznosti na indikaci cílené biologické léčby onkologických pacientů.

Ilustrační obrázek

Na základě jednání zástupců České onkologické společnosti ČLS JEP, Společnosti českých patologů ČLS JEP a VZP ČR v roce 2017 byla dohodnuta pravidla pro prediktivní testování solidních nádorů – přehled indikací a metod.

Plné znění konsenzuálně přijatých Pravidel pro prediktivní testování solidních nádorů – přehled indikací a metod.