Počet pacientů s psychickými problémy vloni vzrostl mezi klienty VZP o 7 %, lidí s potížemi ale může být i násobně víc

 8. 10. 2021 | Tiskové zprávy

Covidový rok 2020 přinesl nárůst počtu pacientů, kteří se léčili s psychickými problémy, a to navzdory tomu, že vloni klesl počet provedených vyšetření v ordinacích psychiatrů. Mezi klienty VZP přibylo 7 % lidí, kteří se léčí s duševními chorobami, podle odborných odhadů ale psychické problémy mohla pandemie způsobit až u třetiny populace.

Náklady VZP na poskytovanou péči pro celkem 376 tis. pacientů v loňském roce činily 4,5 mld. korun. Počet vykázaných receptů na antidepresiva vrostl o 50 tisíc na celkových 1,8 milionu. VZP zpracovala tato data při příležitosti Světového dne duševního zdraví, který si připomínáme 10. října.

Počet psychiatrických pacientů rostl, přestože klesala návštěvnost ordinací specialistů, nemocnic i psychiatrických léčeben. Zejména v prvním kvartálu roku 2020 došlo k úbytku provedených ambulantních i kontrolních vyšetření těchto pacientů.

„Pro VZP je péče o duševní zdraví našich klientů stejně důležitá jako péče o somaticky nemocné pacienty. Úspěšná léčba, ale i předcházení závažných chorob vyžaduje věnovat pozornost vždy oběma těmto složkám. Nezvratitelným faktem je, že pandemie narušila psychickou pohodu řady lidí, podle odhadů se negativně podepsala na duševním zdraví až třetiny populace. Strach, izolace, obavy o zdraví své i svých blízkých vedly k nárůstu depresivních či úzkostných stavů, ale například i sebevražedných tendencí. Ne všichni ovšem vyhledali odbornou pomoc, a proto se neobjevují v oficiálních statistikách vykázané péče,“ vysvětluje náměstek pro služby klientům Ivan Duškov, proč VZP zavedla na přelomu roku speciální příspěvek na psychosociální podporu. Po nebývalém zájmu ze strany klientů se jej rozhodla zařadit mezi standardně poskytované benefity nejen pro dospělé, ale pro i děti od 7 let. Čerpat tak mohou až 5 000 Kč ročně na deset terapeutických sezení.

V roce 2020 poznamenaném pandemií covid-19 se nejvíce klientů VZP léčilo s neurotickými, stresovými a somatoformními poruchami neboli neurózami doprovázenými například vysokou mírou úzkosti.  S touto diagnózou se vloni léčilo téměř 230 tisíc klientů VZP, tj. o 8 % víc než v roce předchozím. Náklady na jejich péči byly skoro 1,5 mld. Kč. Výrazněji také stoupl počet pacientů se syndromy poruch chování a depresemi.

Počet pacientů, kteří se léčili vybranými druhy duševních nemocí a náklady na jejich péči

 

Počet pacientů

Náklady v tisících Kč

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Schizofrenie

36 256

35 993

35 673

2 164 684

2 291 898

2 433 904

Manická fáze

739

723

720

9 585

9 308

10 749

Bipolární afektivní porucha

6 790

6 804

6 753

162 786

169 417

182 851

Deprese

68 605

71 037

76 405

581 444

621 765

674 194

Perzistentní afektivní poruchy

3 315

3 288

3 140

18 203

19 286

18 691

Neurotické, stresové a somatoformní poruchy

204 458

212 476

229 210

1 227 882

1 319 486

1 437 555

Syndromy poruch chování

19 093

20 755

23 747

90 433

96 718

115 729

Celkem

339 256

351 076

375 648

4 255 017

4 436 274

4 527 878

Viktorie Plívová
tisková mluvčí