Počet lidí, kteří nemohou najít zubaře, klesl díky programu VZP Plus za čtyři měsíce o 12 tisíc

 5. 2. 2020 | Z médií

zubar-1

Česká republika je zemí s asi nejvyšším počtem zubařů na množství obyvatel v Evropě – a přesto měla donedávna řada lidí problém najít svého stomatologa. To se ale začíná měnit. Narovnávání úhrad ze strany pojišťoven doplnila VZP v polovině tohoto roku programem VZP Plus, v jehož rámci posílá bonifikace za nově registrované pojištěnce i péči o ně. To se ihned podepsalo i na množství za registrovaných pacientů. Během čtyř měsíců od spuštění programu totiž našlo svého zubaře 12 tisíc lidí, kteří dříve u nikoho registrováni nebyli. Trend chce přitom VZP ještě podpořit tím, že pro příští rok výši bonifikací zvedne.

„V posledních letech se nám rozvolnila registrace na registrujícího stomatologa. Zatímco u praktických lékařů každý ví, kdo je jeho lékař, u stomatologů byla situace přes jejich vysoký počet taková, že hrazené služby neposkytovali,“ vysvětluje náměstek VZP David Šmehlík.

K podpoře poskytovatelů, kteří zajišťují služby hrazené pojišťovnou, i k motivaci těch, kteří tak doposud nečinili, spustila VZP v červenci program VZP Plus – Stomatologie, který se zaměřuje na zvýšení dostupnosti a kvality zubařů.

Program nabízí pojišťovna všem poskytovatelům v oboru praktického zubního lékařství. Ti, kdo se do něj přihlásí, musí registrovat nové pojištěnce a předávat hlášení pojišťovně, musí být připraveni v ordinačních hodinách poskytnout neodkladnou péči pojištěncům VZP, mít zavedený funkční objednávkový systém a poskytovat nejen preventivní, ale i kurativní výkony hrazené pojišťovnou. Za to od VZP dostávají bonifikaci 50 korun za každého nově registrovaného pojištěnce, 1000 korun měsíčně za hlášení do kapitačního centra a 35 korun za péči o registrované pojištěnce.

Ke konci listopadu se do programu zapojilo 913 pracovišť, z toho nejvíce v Praze. Během prvních čtyř měsíců, tedy do konce října, se přitom povedlo u těchto zubařů zaregistrovat skoro 12 tisíc lidí, kteří do té doby svého stomatologa neměli. Celkově pak bylo v rámci programu nově zaregistrováno 27 tisíc lidí, kteří do té doby měli problém se k hrazené péči dostat.

„Abychom to podpořili, ještě jsme program aktualizovali. Pro rok 2020 jsme navýšili bonifikaci za nově registrované z 50 na 500 korun a ještě jsme tam zanesli nový aspekt, na kterém jsme se dohodli se stomatologickou komorou, že standard praxe je podle nás 1500 registrovaných pacientů na ordinaci. Platbu, která dosud byla 35 korun, jsme proto rozdělili,“ načrtává David Šmehlík. Od Nového roku tak zubaři zapojení do programu, kteří budou mít 500 až 1500 pojištěnců, dostanou za péči o registrovaného 40 korun, a ti, kdo budou mít nad 1500 pojištěnců, získají 60 korun. Pro srovnání: na Slovensku má jeden zubař pečovat o 4200 pacientů.

Nad rámec vyhlášky dostanou zubaři od VZP 240 milionů

Celkem tak má jít v příštím roce nad rámec úhradové vyhlášky do stomatologie 240 milionů. Vedle výše zmíněných bonifikací peníze půjdou také na péči o morbidně obézní pojištěnce, na péči o pojištěnce se specifickými potřebami, lidi s autismem a psychiatrickým onemocněním, a v neposlední řadě také na navýšení úhrad za stomatologické výrobky (více jsme psali zde). „Velký problém je, že se špatně platily protézy a zubní technici je přestali zhotovovat. Čekáme na nový zákon, ale s VZP jsme se domluvili, že podle něj budou platit už od 1. 1. 2020,“ doplňuje prezident České stomatologické komory Roman Šmucler.

Česká stomatologická komora také velmi kvituje to, že se síť poskytovatelů začíná řešit a plánovat. VZP má totiž sestavené mapy dostupnosti, které jsou klíčem k nasmlouvávání další péče. „Konečně to s pojišťovnami řešíme vědecky a říkáme: ne smlouva do okresu Příbram, v Příbrami je zubařů jako nikdy, ale jestli chceš do okresu Příbram, musíš do města Březnice, která je strašných 12 kilometrů od Příbrami. Je jednodušší, když tam jednou za den přejede doktor, než aby muselo pět tisíc lidí do Příbrami. Vracíme se k racionalitě,“ konstatuje Šmucler.

Podle něj je přitom problém, že dnes mnohdy reagujeme na minulost a starostové za každou cenu shánějí lékaře do lokalit, kde ubývá pracovních příležitostí a lidé tak odsud beztak dojíždějí za prací. Například v Dobříši je zubařů nedostatek, ale vzhledem k tomu, že velká část obyvatel beztak dojíždí za prací do Prahy, problém není tak akutní. Podle analýzy VZP je ale po zohlednění mobility obyvatel vedle horských lokalit největší problém na hranici Středočeského a Jihočeského kraje, potažmo Vysočiny – a v návaznosti na to je také na místě nasmlouvávat poskytovatele.

V České republice máme kolem 8500 zubních lékařů. V příštím roce by měla VZP do segmentu poslat 7,7 miliardy korun, přičemž nárůst oproti letošku má činit 11,8 procenta. 574 milionů navyšuje úhradová vyhláška, 240 milionů pak VZP pošle nad její rámec. Celkem tak zubaři od pojišťovny v příštím roce dostanou 814 milionů navíc.

-mk-

Zdroj: zdravotnickydenik.cz