Platba za komplexní péči se záruční dobou. VZP otestuje pilotní projekt na TEP a v kardiologii

 25. 3. 2024 | Tiskové zprávy

Platba za vyléčení, nikoli za léčbu. VZP ČR spouští pilotní projekt, v němž bude zařízením hradit balíčkovou cenu s bonifikací za úspěšně ukončený léčebný proces. Každý pacient bude mít svého koordinátora péče, který mu formou individuálního plánu léčby usnadní naplánování, objednání a průběh léčby. Budou stanoveny cíle léčby, na jejichž hodnocení i hodnocení kvality celého léčebného procesu se bude podílet také přímo pacient.

V případě vzniklých komplikací bude stanovenou cenu VZP poskytovateli krátit. Pro tento model úhrady pojišťovna využila zkušenosti ze zemí s nejvyšší kvalitou zdravotnictví včetně USA. V Česku zatím nikdy využit nebyl.

Projekt VZP ČR otestuje v druhé polovině roku na implantátech totálních endoprotéz kyčle a kolene, nebo na katetrizační ablaci fibrilace síní. Balíčková cena (z angl. Bundled Payments for Care Improvement) v případě totálních endoprotéz pokrývá poskytnutou zdravotní péči v rámci léčebného cyklu po dobu 90 dní od provedení samotného operačního výkonu. Zahrnuje jak náklady na hospitalizaci včetně operačního výkonu, tak i následnou lůžkovou a ambulantní rehabilitační péči. Cílem je poskytnout pacientovi co nejlepší péči bez souvisejících komplikací. „Pokud by například klient musel do dvou let absolvovat reoperaci u totálních endoprotéz, bude z poskytnuté balíčkové ceny následně odečtena předem stanovená paušální částka,“ říká Jan Bodnár, náměstek ředitele VZP ČR pro zdravotní péči. Obdobně je cena nastavena i v případě katetrizační ablace fibrilace síní, i v tomto případě zahrnuje náklady spojené s hospitalizací z důvodu operačního výkonu ablace a následnou ambulantní péči po dobu 90 dní od operace.

Individuální plán léčby

Každý pacient bude mít stanoven vlastní plán léčby v souladu s doporučeným klinickým postupem, který bude zahrnovat jak přesný časový harmonogram související se samotným zákrokem, tak i zajištění následné péče jako např. rehabilitací, ať už přímo v daném zařízení nebo objednáním k jinému poskytovateli.  Součástí plánu budou i jasně stanovené měřitelné cíle. Vůbec poprvé se do jejich posouzení zapojí i samotný pacient, který subjektivně posoudí kvalitu poskytnuté péče, například míru bolestivosti či subjektivní příznaky v případě fibrilace síní.

Koordinátor poskytovatele zdravotních služeb

„Předpokladem rychlého vyléčení je správná koordinace jednotlivých úkonů a služeb, o tom, kde a kdy budou poskytnuty, rozhoduje po dohodě s pacientem koordinátor poskytovatele zdravotních služeb, jenž má v tomto případě zásadní roli,“ vysvětluje náměstek Bodnár. I v tomto případě však musí být zachována možnost svobodné volby poskytovatele pacientem v souladu s platnou legislativou. V případě, že se pacient rozhodne docházet na kontroly či na rehabilitaci do ambulance jiného poskytovatele, koordinátor „potřebné služby objedná“ a následně cena za ně bude odečtena z hodnoty balíčku.

Bonifikace za spokojeného pacienta

Za úspěšně ukončený léčebný cyklus obdrží koordinátor poskytovaných zdravotních služeb bonifikaci. Jejich výše se bude lišit v závislosti na splnění předem stanovených cílů, jejichž vyhodnocení se bude účastnit pacient. Mezi kvalitativní kritéria bude zařazena například míra snížení bolestivosti, zvýšení pohybové aktivity, či pacientovy subjektivní příznaky fibrilace síní. VZP nepředpokládá plošné zavedení úhrad formou balíčkových cen v roce 2025. „Nicméně věřím, že poskytovatelé zdravotní péče budou chtít pacientům ukázat, že na jejich pracovištích se mohou spolehnout na kvalitní a efektivní léčbu, která vede k jejich uzdravení,“ doplnil Jan Bodnár.

Viktorie Plívová
Tisková mluvčí