Pacienti využívající stomické pomůcky se nemusí obávat vysokých doplatků

29. 1. 2013

Všeobecná zdravotní pojišťovna by ráda ujistila všechny své klienty, kteří využívají stomické pomůcky, že informace z posledních dní o tom, že VZP tyto pomůcky nehradí, se nezakládají na pravdě. V každé z 57 kategorií stomických pomůcek je jich vždy několik plně hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Stomické pomůcky předepisuje pacientovi smluvní lékař pojišťovny odbornosti urologie a nefrologie, všeobecné praktické lékařství, vnitřní lékařství, onkologie a hematologie nebo chirurgie. Všeobecná zdravotní pojišťovna tato zdravotnická zařízení monitoruje a bohužel zaznamenává případy, kdy u mnohých z nich dochází k  předepisování pouze těch nejdražších stomických pomůcek od jednoho či dvou konkrétních výrobců. Často jsou zároveň ve vyšší cenové hladině, než je obvyklé v ostatních zemích EU. Pacienti tak jsou nuceni k vysokým doplatkům, přestože mají možnost využít celou řadu kvalitních výrobků s plnou úhradou od pojišťovny.

VZP chce vycházet svým klientům maximálně vstříc. Nabízí proto v sortimentu stomických výrobků nejen produkty plně hrazené často od dvou i více výrobců, ale i nadstandardní produkty s úhradou 90 % a více, což představuje pro pacienta maximální doplatek v řádu jednotek korun až maximálně desetikorun. Navíc aktuální vývoj v této oblasti přináší další snižování cen výrobci stomických pomůcek a lze předpokládat, že i výběr plně či z velké části hrazených produktů bude postupně v nabídce přibývat.

Kompletní seznam úhrad stomických pomůcek je k dispozici na našich webových stránkách, přičemž zeleně je označeno zboží, které je plně hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění, a žlutě zboží s úhradou devadesát a více procent.

V případě, že by na trhu došlo k jakémukoli výpadku v oblasti plně hrazených stomických pomůcek, je Všeobecná zdravotní pojišťovna samozřejmě připravena jednat se všemi zainteresovanými stranami na řešení problému ve prospěch pacienta.

Mgr. Jiří Rod
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí