Oznámení o novém formátu čísla pojištěnců

5. 5. 2014

V rámci zpracování agendy EU prostřednictvím aplikace AP CMU jsou prostřednictvím této aplikace nově generována i čísla pojištěnců, jejichž struktura je rozdílná od standardní struktury v minulých obdobích.

Formát tohoto čísla, které je generováno přímo na AP CMU, a posléze uloženo do informačního systému VZP ČR, je:

Muži: v měsíci přidáno + 20, ve dni +50

Ženy: v měsíci přidáno 50 + 20, ve dni +50

(Př. žena narozená 2. 9. 1981 – by nově měla číslo pojištěnce 817952/…. namísto původního 815902/….)

V současné době je tedy možné se setkat se třemi typy čísel pojištěnců:

1.         Formát rodného čísla

2.         Původní generování čísel pojištěnců z RSZP

3.         Nové generované z AP CMU