Od 2. 8. 2021 jsou novorozené děti cizinců s povolením k dlouhodobému pobytu v ČR povinně pojištěny v systému zdravotního pojištění

  2. 8. 2021

Ilustrační obrázek

Zákon č. 274/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, se týká také dětí narozených na území ČR, jejichž matka má v okamžiku porodu povolení k dlouhodobému pobytu v ČR a otec nemá trvalý pobyt. Dítě bude účastníkem systému veřejného zdravotního pojištění ode dne narození po dobu nejméně dvou měsíců.

Konkrétně bude takové dítě účastno veřejného zdravotního pojištění do konce měsíce, v němž dosáhne věku 60 dní. Pro další pobyt dítěte je pak potřeba uzavřít komerční zdravotní pojištění (pokud dítě nezíská jiné oprávnění k pobytu).

Narození dítěte je povinen oznámit jeho zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník do 8 dnů ode dne narození zdravotní pojišťovně, u které je pojištěna matka dítěte v den jeho narození.

Není-li matka dítěte v ČR zdravotně pojištěna, oznámí narození dítěte zdravotní pojišťovně, u které je pojištěn otec dítěte v den jeho narození. Nejsou-li rodiče v ČR zdravotně pojištěni, oznámí narození dítěte VZP ČR.

Pojistné za tyto novorozené děti platí zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník na účet příslušné zdravotní pojišťovny jednorázově za celé rozhodné období.

Pojistné je splatné od prvního do posledního dne rozhodného období. Vyměřovacím základem je dvojnásobek minimální mzdy za rozhodné období. V roce 2021 činí pojistné 4 104 Kč.